Konservering av fornminnen för framtida generationer

Motion 2022/23:1140 av David Perez (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av reformer i syfte att bevara fornminnen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fornminnen och fornlämningar är en del av vår gemensamma historia. En omfattande del av arkeologiska utgrävningar sker idag som del av större exploateringar både i offentligt och privat syfte. Flera arkeologer har tidigare slagit larm om att det råder stor skillnad på vilka föremål som bevaras för framtiden och vilka som gallras bort. Bilden delas av Riksantikvarieämbetet som bland annat har fastslagit detta i sin öppna rapport 2016:36. Problemet är att det idag saknas kapacitet för bevarandet av olika sorters fynd. Fynd i form av metallföremål måste behandlas i bevarande syfte. Det leder i sin tur till att fler fornminnen gallras bort då en konserveringsprocess är kostsam. Tidigare har fler föremål bevarats men i takt med att liknande fynd görs måste dessa enskilda föremål vägas mot deras signifikans och värdet som kan finnas för framtiden.

Detta är en skrämmande utveckling och något som inte får fortgå. Ett alternativ till bortgallring skulle kunna vara att saluföra föremålet för allmänheten. Det är tyvärr något som inte uppmuntras då detta skulle kunna leda till plundring av fornminnen.

Därför måste vi öppna upp för fler alternativ som verkar för att bevara våra gemen­samma kulturskatter för framtida generationer.

 

 

David Perez (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av reformer i syfte att bevara fornminnen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.