Till innehåll på sidan

Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten – Moderaternas budgetmotion för 2021

Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:3422

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten – Moderaternas budgetmotion för 2021

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

2.1 Ovanligt stor osäkerhet

2.2 Utsikterna för svensk ekonomi

3 Moderaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 Inriktning för budgetpolitiken

3.2 Reforminriktningen

3.2.1 Krisbuffert

3.2.2 Knäck arbetslösheten

3.2.3 Bekämpa kriminaliteten

3.2.4 Prioriterade reformer i Moderaternas budgetmotion

4 Moderaternas plan för att knäcka arbetslösheten

4.1 Konjunkturåtgärder

4.1.1 Förstärk kommuner och regioner och inför skattehöjarstopp

4.1.2 Arbetsmarknadspolitik

4.2 Strukturella

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2022 och 2023 enligt förslaget i bilaga B som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2022 och 2023 enligt förslaget i bilaga D i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2021 enligt förslaget i bilaga C i motionen och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden och övriga utgifter för 2021 enligt förslaget i bilaga A i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.