Till innehåll på sidan

Kinda kanal som riksintresse

Motion 2022/23:443 av Susanne Nordström och John E Weinerhall (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-18
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvarsfrågorna när det gäller underhåll av Kinda kanal som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kinda kanal är en unik vattenled i en natur- och kulturhistoriskt rik miljö från sjön Roxen i norr till sjön Åsunden i söder. Den grävda kanalen är relativt kort – drygt 6 km – men den binder, tillsammans med Skedevid kanal, samman sex större sjöar och ansluter till Göta kanal. Kinda kanal gör det alltså möjligt att uppleva närmare 90 kilometer vattenled som innehåller allt från modernt stadsliv i centrala Linköping till tre slott, ett eklandskap med högt naturvärde och därifrån vidare till både de två stora sjöarna samt öst- och västkusten. Kinda kanal har därför också förklarats som riksintresse.

Underhållsbehovet är dock stort och kräver långsiktighet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett mycket aktivt program har därför iscensatts för upprustning av kanalen, syftande både till att bevara de riksintressanta värden som vattenleden innebär och till att öka säkerheten för besökare och anställda. Ägarna (Region Östergötland och Linköpings och Kinda kommuner) tar i detta avseende naturligtvis det största ansvaret, men det vore av stort värde att utreda förutsättningarna för en närmare samverkan även direkt med staten, för att motivera och garantera en långsiktigt hållbar strategi för det årliga underhållet av detta kombinerade region- och riksintresse för skattebetalarna i regionen. Fokus vid en sådan utredning bör vara på statens roll visavi berörda kommuner och regionen där kanalen flyter fram.

Jag vill därför att riksdagen ger regeringen tillkänna att den bör överväga en förändrad ansvarsfördelning mellan berörda kommuner, region och stat för att trygga vederbörligt underhåll för Kinda kanal, så att både kommunalt och regionalt intresse och riksintresse för denna unika vattenled bäst kan garanteras i framtiden.

 

 

Susanne Nordström (M)

John E Weinerhall (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvarsfrågorna när det gäller underhåll av Kinda kanal som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.