Kamerabevakning av kollektivtrafikkörfält

Motion 2023/24:958 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten till kameraövervakning av kollektivtrafikkörfält och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Attraktiviteten för kollektivtrafik är beroende av att den är tillgänglig, prismässigt över­komlig, kommer i tid och flyter på. De senare faktorerna handlar om tillit. Kommer inte bussen eller tåget när de ska tappar allmänheten förtroendet för det kollektiva. Rullar de inte när man väl sitter där tappar man förtroendet. Risken är överhängande att resenär­erna, om de får möjligheten väljer något annat, såsom bilen. Det innebär att trängseln ökar, utsläppen ökar och statsmiljön blir mindre attraktiv för invånarna.

Runt om i landet inrättas ofta kollektivtrafikkörfält för busstrafiken. De syftar till att säkerställa att bussen inte fastnar i bilköer och att en tidtabellsregelbundenhet kan upp­rätthållas. Tyvärr fungerar inte alltid lösningarna då bilar och lätta lastbilar ofta väljer att utnyttja kollektivtrafikkörfälten för sin egen framkomlighet eller busshållplatserna för att tillfälligt parkera. Detta sinkar bussarna och drabbar resenärerna och skapar avsevärda problem för en verksamhet som måste flyta på.

Att busskörfälten inte respekteras skulle kunna underlättas med kameraövervakning från bussarna. Den övervakning som sker av busskörfälten idag består av parkerings­övervakning som, även om den är förstärkt, inte kan vara heltäckande. Övervakningen kan endast komma åt feluppställda fordon men inte de bilister som trots förbud kör i de reserverade körfälten, detta då det är en polisiär fråga. Parkerade bilar får en kommun beivra men rullande trafik är en polisiär fråga och polisen har inte resurser att ägna sig åt bussars framkomlighet.

Genom att möjliggöra övervakning av kollektivkörfält och busshållplatser med hjälp av kameror som monteras på bussarna samt på vissa fasta platser skulle problemen kunna minimeras. Det kräver en ändring av lagen om kameraövervakning och sannolikt en justering av ansvarsfrågan vid framförande av fordon till ägaransvar i dessa fall.

Kameraövervakning från bussar och övervakning från vissa särskilt utsatta platser bör prövas. Detta skulle bidra till en mer effektiv kollektivtrafik och ökad framkomlig­het. Det ger kortare och pålitligare restider. En attraktiv och effektiv kollektivtrafik leder till att fler väljer kollektivtrafiken och bidrar även till minskad trängsel och bättre miljö.

 

 

Daniel Helldén (MP)

 

Linus Lakso (MP)

Rasmus Ling (MP)

Jacob Risberg (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten till kameraövervakning av kollektivtrafikkörfält och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.