Till innehåll på sidan

Jordförvärv

Motion 2010/11:C361 av Jan-Evert Rådhström och Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring jordförvärv.

Motivering

Jord- och skogsbruket har under de senaste decennierna kraftigt förändrats samtidigt som stora delar utav lagstiftningen rörande förvärv av jord- och skogsfastigheter är oförändrad. Detta samtidigt som allt större krav ställs på effektivitet i den internationella konkurrens som råder. Avregleringar måste därför ske i takt med EU, och våra nationella regler måste förändras för att stärka jord- och skogsbrukarnas fria företagsamhet och drivkrafter.

Nuvarande långsamma hantering via länsstyrelserna och onödigt regelkrångel begränsar den fria fastighetsmarknaden och tillgången på jord- och skogsfastigheter. Att rationaliseringarna i fastighetsbildning går långsamt är en resursfråga med dagens regelsystem. Rationaliseringsproblematiken måste lösas genom starka incitament för både köpare och säljare på ett sätt som inte stör marknaden. Det är viktigt att vi skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva ett långsiktigt jord- och skogsbruk som både gynnar avkastningen och ekologin.

För att trygga jord- och skogsbrukets utveckling bör en översyn av arronderingssystemet ske, en översyn som har en grund i en stark äganderätt. Det finns idag bygder i Sverige där lantbrukare tvingas köra miltals med tunga maskiner för att komma till sina ägor, eller där skogsmarken är så utspridd att ett modernt skogsbruk inte går att upprätthålla. Varken miljön, den enskilda jordbrukaren eller samhället tjänar på långa transporter och dålig avkastning.

För att stärka det svenska skogs- och lantbruket och en levande landsbygd bör därför lagstiftningen kring jordförvärv och omarronderingar ses över. Genom att införa ekonomiska incitament till både köpare och säljare kan rationaliseringar gynnas och ett effektivare och mer långsiktigt jord- och skogsbruk skapas. Att ge möjligheter till ett rationaliseringsavdrag för säljare som avyttrar en mindre fastighet till en angränsande fastighet skulle kunna vara ett exempel på åtgärder som skulle kunna gynna en ökad andel fastighetsförsäljningar. Det är något som också skulle skapa bättre arronderingar av fastigheter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring jordförvärv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.