Till innehåll på sidan

Jämställt ekonomiskt bistånd

Motion 2022/23:691 av Azra Muranovic m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställt ekonomiskt bistånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det har vi blivit genom målmedvetet reformarbete som bland annat gett kvinnor möjlighet att delta på arbetsmarknaden på samma villkor som män. Därigenom är de inte längre beroende av en man för sin försörjning.

Idag är det fortfarande stora skillnader på hur kommuner hanterar utbetalning av ekonomiskt bistånd. I flera kommuner är normalfallet att utbetalning av ekonomiskt bistånd sker till en person, oftast den som är äldst i hushållet, vilket i en tvåkönad relation företrädesvis är mannen. I vissa särskilda fall, i familjer där socialkontoret har kännedom om att det förekommit våld eller andra försvårande omständigheter, kan hushållet delas och biståndet fördelas mellan två parter, men detta görs då i undantags­fall, inte regelmässigt. Självklart är det bra att biståndet fördelas när man vet att våld förekommit eller om det finns andra särskilda omständigheter att beakta. Men detta sker endast när de förhållandena är kända och inte annars.

Det är inte längre kontroversiellt att man i en relation har delad ekonomi. Att ha en egen ekonomi är en enorm trygghet för alla människors självständighet och möjlighet att känna sig ekonomiskt oberoende. Vi vet dock att många förhållanden fortfarande är långt ifrån att vara jämställda och att en part kan känna sig mindre självständig eller ekonomiskt beroende av den andra. Något som därför blir särskilt viktigt är att kommunen inte bidrar till att kvinnor och män blir eller förblir osjälvständiga på grund av bristande kunskap och rutiner.

Att ha sin egen ekonomi är en enorm trygghet för kvinnan eller mannen som vill bygga sitt fria liv. Att lämna ett destruktivt förhållande, misshandel eller hedersförtryck är oerhört svårt, och utan möjlighet att förfoga över en egen ekonomi är det näst intill omöjligt. Detta är inget som någon kommun i vårt land ska bidra till, vare sig av okunskap eller av obetänksamhet. Alla människor och alla kvinnor ska vara fria och ha möjlighet att själva besluta över sina liv. Att ha möjlighet att förfoga över sin egen ekonomi är själva grunden till detta.

Socialdemokraterna har genom sitt politiska jämställdhetsarbete underlättat för både män och kvinnor att bli ekonomiskt självständiga.

 

 

Azra Muranovic (S)

Carina Ödebrink (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställt ekonomiskt bistånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.