Till innehåll på sidan

IT – nyckeln till en levande landsbygd

Motion 2009/10:T291 av Katarina Brännström och Anna Tenje (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bredbandsinfrastruktur är en viktig förutsättning för utveckling och tillväxt på den svenska landsbygden.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör formulera en tydlig, långsiktig nationell målsättning för tillgången till bredbandsinfrastruktur i hela landet.

Motivering

Infrastruktur är förmodligen den viktigaste drivkraften för samhällsutveckling. Vägar och järnvägar skapade förr nya samhällen. På så sätt utvecklades näringslivet och därmed medborgarnas välstånd. I vårt moderna samhälle gäller detta även för IT-tekniken.

Kronobergs län är ett av de län som har långt kvar till full Internetuppkoppling. På många håll i vårt län är det omöjligt att driva företag där man är beroende av Internet. De unga idag ser Internet som en stor del av vardagen – att inte ha tillgång till Internet gynnar inte kvarboendet på hemorten. Att surfa och ringa över nätet är nu därför tydliga krav från konsumenterna. Om inte tillgången på Internet förbättras stängs en stor grupp människor ute från informationssamhället. Kronoberg riskerar därmed att halka efter i utveckling och tillväxt.

Fibertekniken i bredband är nödvändig och i de flesta kommuner finns nu stadsnät, dock inte överallt. Alla Kronobergs läns kommuner har inte stadsnät och utbyggnaden går långsamt. Sverige utmärker sig tyvärr också i en internationell analys. Andelen hushåll som har bredband stannar kvar på blygsamma 54 procent. Därmed kommer vi inte ens med på topp-20-listan över länder med mest utbyggt bredband. Post- och telestyrelsen PTS ser stora behov av investeringar i fiber nu och i framtiden. Målet för IT-politiken måste vara ett informationssamhälle för alla.

Den ekonomiska krisen har medfört att flera länder intensifierat sitt arbete på bredbandsområdet och höjt ambitionsnivån för samhällets åtagande inom bredbandsutvecklingen. Sveriges långsiktiga konkurrenskraft påverkas, då svenska motsvarigheter till mål och satsningar för tillfället saknas. EU har utarbetat riktlinjer för statligt stöd för snabb utbyggnad av bredbandsnät. I förslaget delas områden upp för differentierade stödinsatser i så kallade vita, gråa och svarta områden. I vita områden där det helt saknas bredbandsinfrastruktur kan statligt stöd vara befogat för att fylla behovet av utveckling, utan att detta snedvrider konkurrensen. I grå områden krävs mer för statligt stöd och i svarta områden bör det inte alls utgå stöd.

Sverige bör därför formulera en tydlig, långsiktig nationell målsättning för tillgången till bredbandsinfrastruktur i hela landet. Ett operatörsneutralt öppet nät som kan användas av alla är viktigt för att man ska kunna få ekonomi i satsningen. Vi bör främja utbyggnad av bredband genom i första hand samverkan mellan privata aktörer och i andra hand riktade upphandlingsinsatser för att avhjälpa digitala klyftor som är geografiskt betingade.

Det är också viktigt med ett helhetsgrepp när det gäller kommunernas roll i arbetet med att utveckla tillgången till bredband lokalt. Vi går mot ett läge där allt som innehåller information behöver kommuniceras digitalt för enskilda personer, företag men kanske särskilt offentlig förvaltning. Då är det också rimligt att kommunerna tar sitt ansvar för denna del av infrastrukturen.

Vi menar att bredbandsutbyggnaden är både ett nationellt och lokalt ansvar. När allt mer bygger på IT-lösningar för kommunikation, lärande, underhållning, vård, omsorg och andra samhällstjänster är det viktigt att IT-infrastrukturen får en snabb utveckling. Vi ser också en bra hemmamarknad med nya arbetstillfällen, snabbare integration, effektivare omsorg som också kan gynna svensk ekonomi.

En långsiktig målsättning för IT-politiken är gynnsamt för utvecklingen och tillväxten i hela Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2009

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bredbandsinfrastruktur är en viktig förutsättning för utveckling och tillväxt på den svenska landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör formulera en tydlig, långsiktig nationell målsättning för tillgången till bredbandsinfrastruktur i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.