Ingen åldersgräns för forskning

Motion 2022/23:422 av Staffan Eklöf (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kartlägga vilka hinder som finns för äldre forskare att fortsätta att forska och agera för att undanröja dessa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att forska är inte som ett vanligt arbete. Nyfikenhet, skaparglädje och idealism kan vara starka komponenter i forskarens drivkraft. Forskning orsakar inte heller en utsliten kropp. Forskningsuppgifter kan sträcka sig över lång tid. De vanliga skälen för varför arbetet ska avslutas vid en specificerad pensioneringsålder saknas. Trots det har universitet och andra forskningsinstitut ibland policyer som omöjliggör att en forskare fortsätter att forska efter en viss ålder.

Det gör att vissa forskningsgenombrott och vissa möjligheter att starta ett företag med forskningsresultat som grund äventyras. Det är ett samhälleligt slöseri på flera plan.

Regeringen bör kartlägga vilka policyer och andra hinder som finns på universitet och i andra forskningsinstitut mot att äldre forskare fortsätter att forska. Detsamma gäller forskningsrådens anslagsfördelning. Regeringen bör därefter agera för att undanröja dessa hinder.

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kartlägga vilka hinder som finns för äldre forskare att fortsätta att forska och agera för att undanröja dessa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.