Till innehåll på sidan

Hbt-certifiering inom offentligt finansierad vård och omsorg

Motion 2014/15:2475 av Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av hbt-certifieringar av offentligt finansierad omsorg och vård.

Motivering

Alla verksamheter som erbjuder vård och omsorg till medborgarna bör bemöta sina kunder, patienter och brukare med kunskap och respektfullt bemötande utifrån ett hbt-perspektiv. Sverige har kommit långt när det gäller att motverka diskriminering av homo-, bi- och transpersoner, men fortfarande är det långt kvar innan vår lagstiftning och vårt antidiskrimineringsskydd efterlevs till hundra procent i alla offentligt drivna verksamheter.

En viktig del i det fortsatta arbetet med att motverka okunskap och främja respekt och tolerans handlar om att på alla nivåer öka personalens kunskaper om hbt-personers särskilda förutsättningar och villkor. Det kan handla om i skolan, i ett äldreboende eller i landstingens ungdomsmottagningar. På alla nivåer behöver personalen ständigt utbildas i ökad hbt-kunskap.

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Målsättningen måste vara att samtliga anställda ska ha en kunskapsnivå motsvarande grundutbildning i hbt-frågor. Kommuner och landsting måste samtidigt säkerställa att man aktivt och kontinuerligt arbetar för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbt-perspektiv och skapa ett välkomnande och respektfullt bemötande av brukare, patienter och klienter utifrån ett hbt-perspektiv. Alla verksamheter bör ha en plan för att motverka diskriminering och klagomål utifrån sexuell läggning eller könsidentitet.

Regeringen bör därför se närmre på möjligheterna att mer aktivt stödja och uppmuntra kommuner och landsting så att dessa i större omfattning kan erbjuda sina klientnära verksamheter en hbt-certifiering enligt ovanstående.

.

Eva Lohman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av hbt-certifieringar av offentligt finansierad omsorg och vård.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.