Grundlagsskydd för äganderätten

Motion 2017/18:2250 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet för äganderätten bör stärkas i grundlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är av central betydelse för en liberal demokrati som Sverige och en förutsättning för frihet och marknadsekonomi. Det finns skrivningar i grundlagen som rör skyddet för äganderätten men dessa skulle behöva förtydligas ytterligare.. Även om äganderätten som princip inte kan upplevas som hotad i dagens Sverige skulle ett starkare skydd för äganderätten i grundlagen vara principiellt viktigt.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet för äganderätten bör stärkas i grundlagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.