Till innehåll på sidan

Gemensamma beredskapslager samt upphandlingar av läkemedel och vaccin i Norden

Motion 2022/23:1972 av Eva Lindh m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Norden överväga ett utökat samarbete kring upphandling av och gemensamt upphandla vaccin och läkemedel samt att utreda möjligheter till gemensamma beredskapslager för läkemedel och sjukvårdsmaterial och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Erfarenheterna från pandemin lärde oss att ensam inte är stark och att Norden är som bäst när vi löser saker gemensamt. Under pandemin spelade det nordiska samarbetet en avgörande roll för att säkerställa tillgången till läkemedel och vaccin.

Norge och Island var under pandemin för små för att upphandla vaccin mot covid-19 och eftersom länderna inte är medlemmar så var de inte heller del av den gemensamma upphandlingen inom EU. Lösningen blev att Sverige köpte upp även Norges och Islands ranson genom EU:s gemensamma upphandling.

Finlands beredskapslager för läkemedel och skyddsutrustning fick stor uppmärksamhet under pandemin. Sverige har haft stora brister eftersom en tidigare regering tänkte att marknaden skulle hantera detta, vilket visade sig vara en felaktig bedömning. Finland har nu hjälpt Sverige med hur man ska bygga upp ett beredskapslager i Sverige liknande det som finns i Finland.

Det finns brister i den nordiska krisberedskapen och det behövs en bättre samordning. Vi skulle vinna både ekonomiskt och säkerhetsmässigt på att upphandla vaccin och läkemedel gemensamt samt att se över möjligheterna att gemensamt skapa beredskaps­lager. Vi borde också gå vidare med gemensam vaccinproduktion i Norden.

 

 

Eva Lindh (S)

Gunilla Carlsson (S)

Heléne Björklund (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Malin Larsson (S)

Mats Wiking (S)

Peder Björk (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Serkan Köse (S)

Åsa Karlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Norden överväga ett utökat samarbete kring upphandling av och gemensamt upphandla vaccin och läkemedel samt att utreda möjligheter till gemensamma beredskapslager för läkemedel och sjukvårdsmaterial och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.