Gatubarn i Sverige

Motion 2008/09:So257 av Roland Bäckman (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-01
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta krav på kommuner för att förhindra förekomsten av gatubarn.

Motivering

Antalet gatubarn, det vill säga minderåriga, som av olika anledningar inte har tillgång till en bostad har ökat i Sverige de senaste två åren och då framför allt i våra storstäder.

Kommunerna, som har ansvar för att alla barn ska ha ett bra liv där tak över huvudet är en absolut förutsättning, har inte till fullo skött sitt uppdrag. Det kan naturligtvis bero på flera orsaker, men det tillsammans med en mindre lyckad tillsyn från Länsstyrelserna över hur kommunerna sköter sig i denna fråga har skapat ett problem som riskerar att bli större och större.

Regeringen bör därför se över orsakerna till den uppkomna situationen och vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med, och säkerställa, barns rätt till en bra och trygg uppväxt.

Stockholm den 29 september 2008

Roland Bäckman (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta krav på kommuner för att förhindra förekomsten av gatubarn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.