Till innehåll på sidan

Fysisk och social aktivitet för att minska psykofarmaka inom psykiatri

Motion 2022/23:69 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-15
Granskad
2022-11-16
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att prioritera forskning kring de positiva effekter fysisk och social aktivitet har på psykiskt dåligt mående i syfte att minska användning av psykofarmaka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser över hela landet en ökning av det psykiskt dåliga måendet. Pandemin har bidragit till mer ensamhet. På de unga upplevs kraven öka, vilket skapar allt fler som tidigt upplever sig stressade på ett negativt sätt som bidrar till psykiskt dåligt mående. Likaså ser vi många äldre som efter att ha förlorat en livspartner upplever en ensamhet som blir svår att fylla eller som efter pension inte längre ser sin plats i samhället, vilket även det skapar ett dåligt mående. Tyvärr ser vi i alltför många fall att psykofarmaka blir den enda lösningen på problemet och att patienten skickas hem med en påse piller. Med mer fysisk aktivitet och sociala aktiviteter på recept istället för enbart piller ökar chansen att få fler tillbaka till livet med ett gott mående utan psykofarmaka. Om arbete kan vara flexibelt i högre utsträckning kan rutiner och de sociala aspekterna vägas in som positiva för effekten av vården.

Med prioritering av forskning kring psykiskt dåligt mående ökar chansen att vi får större träffsäkerhet med effektiv vård för att snabbare komma tillbaka till ett gott mående.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att prioritera forskning kring de positiva effekter fysisk och social aktivitet har på psykiskt dåligt mående i syfte att minska användning av psykofarmaka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.