Till innehåll på sidan

Fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2014/15:1048 av Bengt Eliasson och Barbro Westerholm (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Personer med funktionsnedsättning löper betydligt större risk än andra att drabbas av ohälsa i form av exempelvis diabetes, högt blodtryck, värk från rörelseorganen samt mag- och tarmbesvär. Risken att drabbas av ohälsa är mer än tio gånger högre hos personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. Även psykisk ohälsa är vanligare. Ohälsotalet är störst bland personer med rörelsehinder.

Redan under barn- och ungdomsåren uppkommer ohälsa hos personer med funktionsnedsättning. Forskning visar att barn och unga med funktionsnedsättning dubbelt så ofta som andra uppger att de lider av exempelvis psykosomatiska besvär, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och bristande välbefinnande i sådan utsträckning att det påverkar vardagen. Barn med funktionsnedsättning är mindre aktiva i fritidsaktiviteter än andra barn.

Det är vetenskapligt dokumenterat och väl känt att fysisk aktivitet har en mycket positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Men personer med funktionsnedsättning har idag inte möjlighet att i önskad utsträckning utöva fritidsaktiviteter som främjar den fysiska och psykiska hälsan. En orsak till detta är att personer med funktionsnedsättning, inklusive barn och unga, endast har begränsad eller till och med ingen rätt till hjälpmedel för detta. Skillnaderna mellan olika landsting är stora och oacceptabla när det gäller vilka hjälpmedel som erbjuds.

I en undersökning från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (Hjälpmedel – var god dröj!, 2013) framkommer att mer än hälften av barnen med rörelsehinder har nekats hjälpmedel som föräldrarna anser att barnet behöver. En majoritet av föräldrarna uppger också att man tvingats acceptera ett hjälpmedel till barnet trots att man vet att ett annat hjälpmedel skulle passa bättre.

Fritidshjälpmedel behövs att för barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter och därmed undvika onödig ohälsa. Regeringen bör därför initiera en översyn av landstingens förskrivning av fritidshjälpmedel, så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till en aktiv fritid och ett liv med god hälsa.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

.

Bengt Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.