Funktionshindersfrågor

Betänkande 2014/15:SoU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om funktionshindersfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bedömningen av grundläggande behov och regelverket kring personlig assistans, sysselsättning och daglig verksamhet för personer med funktions-nedsättning samt bilstöd. Andra frågor som motionerna tar upp är omprövning av personlig assistans samt andra frågor relaterade till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 26

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-16
Trycklov: 2015-04-17
Reservationer: 11
Betänkande 2014/15:SoU8

Alla beredningar i utskottet

2015-03-26

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om funktionshindersfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bedömningen av grundläggande behov och regelverket kring personlig assistans, sysselsättning och daglig verksamhet för personer med funktions-nedsättning samt bilstöd. Andra frågor som motionerna tar upp är omprövning av personlig assistans samt andra frågor relaterade till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-22
Debatt i kammaren: 2015-04-23
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:SoU8, Funktionshindersfrågor

Debatt om förslag 2014/15:SoU8

Webb-tv: Funktionshindersfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-23
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 8, Voteringar: 5

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:1695 av Désirée Pethrus (KD).
  2. Dold funktionsnedsättning och tillgänglighet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:939 av Adnan Dibrani (S),

   2014/15:2500 av Eva Lohman (M) och

   2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 3.
  3. Kvalitetssäkring och kompetensutveckling

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och

   2014/15:361 av Lotta Finstorp (M).
   • Reservation 1 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880025
   M660018
   SD380011
   MP20005
   C16006
   V01803
   FP15004
   KD12004
   Totalt25518076
   Ledamöternas röster
  4. Familjer med funktionsnedsättning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:949 av Shadiye Heydari (S) yrkandena 1-3.
  5. LSS som rättighetslag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 1.
  6. Personlig assistans

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S),

   2014/15:1614 av Bengt Eliasson (FP),

   2014/15:2103 av Carina Herrstedt (SD) och

   2014/15:2452 av Anders W Jonsson (C) yrkandena 1 och 3.
   • Reservation 2 (SD)
   • Reservation 3 (C)
   • Reservation 4 (FP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880025
   M660018
   SD103612
   MP20005
   C01606
   V19002
   FP00154
   KD12004
   Totalt206165176
   Ledamöternas röster
  7. Ledsagning, råd och stöd m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:251 av Per Ramhorn (SD),

   2014/15:770 av Shadiye Heydari (S) och

   2014/15:1866 av Penilla Gunther (KD).
   • Reservation 5 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880025
   M660018
   SD038011
   MP20005
   C16006
   V19002
   FP15004
   KD12004
   Totalt23638075
   Ledamöternas röster
  8. Boende enligt LSS

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:791 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och

   2014/15:1869 av Penilla Gunther (KD).
   • Reservation 6 (FP)
  9. Omprövning av beslut om personlig assistans

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2452 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2 och

   2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD).
   • Reservation 7 (SD)
   • Reservation 8 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880025
   M660018
   SD038011
   MP20005
   C00166
   V19002
   FP15004
   KD12004
   Totalt220381675
   Ledamöternas röster
  10. Bilstöd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:1864 av Penilla Gunther (KD).
  11. Daglig verksamhet och sysselsättning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2,

   2014/15:993 av Kerstin Nilsson (S),

   2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) och

   2014/15:2421 av Finn Bengtsson (M).
   • Reservation 9 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880025
   M660018
   SD380011
   MP20005
   C16006
   V01902
   FP15004
   KD12004
   Totalt25519075
   Ledamöternas röster
  12. Hjälpmedel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3,

   2014/15:992 av Kerstin Nilsson (S) och

   2014/15:1048 av Bengt Eliasson och Barbro Westerholm (FP).
   • Reservation 10 (SD, FP)
   • Reservation 11 (V)
  13. Glasögon för barn

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S),

   2014/15:2052 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (S) och

   2014/15:2102 av Carina Herrstedt (SD).