Förvaring av ammunition

Motion 2019/20:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att underlätta förvaring av ammunition av annan kaliber än den som vapenlicensen tillåter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få inneha ammunition kräver den svenska vapenlagstiftningen att man antingen har ett särskilt tillstånd eller att man har tillstånd att inneha vapen av motsvarande kaliber. Samtidigt är det möjligt att med lånelicens få köpa ammunition som passar till det gevär som man har lånat. Lånelicenser kan beviljas under förutsättning att man har vapenlicens för ett gevär i samma vapenklass eller för annan vapenklass med låne­tillstånd från polisen.

Det förekommer att jägare som lånar gevär av någon annan vid exempelvis gästjakt, har problem att ta med sig sitt vapen under resan. I de fallen lånar man även ammuni­tion. Men om jägaren tar med ammunitionen hem, för att kunna använda den för nästa jakt med det lånade vapnet, ses detta som ett brott mot vapenlagen. Detsamma gäller för det fall en jägare eller skytt säljer sitt vapen och byter till ett vapen med en annan kaliber. Ingen patron får behållas av den kaliber som det gamla vapnet hade i väntan på nya vapenlån eller vapenköp.

En ändring av lagen skulle samtidigt möjliggöra för en jägare som har ett vapen i en ovanlig kaliber att köpa billigare ammunition för övningsskytte i samband med att denne lånar vapen av en jaktskytteklubb eller av en annan privatperson. Detta skulle främja personligt anpassade vapen och övningsskytte, vilket i sin tur främjar en etisk


och säker jakt. Därför borde det övervägas att tillåtas att förvara ammunition av annan kaliber än den man har vapenlicens för.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Lars Püss (M)

Mats Green (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att underlätta förvaring av ammunition av annan kaliber än den som vapenlicensen tillåter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU33
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.