Fortsatt användning av Apistan i biodling

Motion 2009/10:MJ303 av Ulf Berg (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra att Apistan kan fortsätta användas i biodling.

Motivering

Biodling brukar ofta framhållas som viktig för olika näringar och naturligtvis är produktionen av svensk honung betydelsefull. Men honungsbiets pollinerande arbete är också nödvändigt och bevisligen kan även skördar öka genom binas pollinering. Exempel på detta är raps och rybs där skörderesultatet kan öka med minst 10 procent.

Det finns dock olika sjukdomar som bin kan drabbas av och Varroa är ett kvalster som sakta breder ut sig över landet. Det finns olika skötselmetoder för att bekämpa detta, men i dagsläget finns inget som kan utrota Varroa-kvalstret utan Sveriges biodlare får på olika sätt leva med förändrade skötselmetoder.

Ett sätt har varit att använda Apistan. Medlet finns på plastremsor som efter slutskattning placeras i yngelrummet mellan sex och åtta veckor. Medlet är effektivt och reducerar kraftigt kvalstret.

Apistan får säljas till och med den 31 december 2009 och användas under 2010. Sedan blir medlet förbjudet.

Förhoppningsvis kan forskningen en dag komma fram till ett bättre sätt att bekämpa detta kvalster och önskan är att resurser avsätts för forskning för att hitta effektivare lösningar. Men fram till dess är det viktigt att regeringen verkar för att frågan löses och att Apistan kan användas för att bekämpa Varroakvalstret.

Stockholm den 2 oktober 2009

Ulf Berg (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra att Apistan kan fortsätta användas i biodling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.