Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-13
Granskad
2019-09-16
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera av landets trafikhuvudmän har långtgående mål och krav avseende användandet av förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken. Exempelvis drivs 45 % av Västtrafiks bussar med RME och 27 % med HVO.

RME samt flera av de råvaror som används för att framställa HVO ger upphov till högre utsläpp av växthusgaser än deras fossila motsvarighet diesel. Detta är vetenskap­ligt etablerat och anses inte längre kontroversiellt utanför Sverige.

Svensk beskattning av drivmedel bytte den 1 juli år 2018 system från att tidigare ha medgett skattebefrielse för biodrivmedel till att i stället beskatta alla drivmedel på samma sätt. Andelen biodrivmedel styrs i stället av ett reduktionspliktssystem som ålägger drivmedelsförsäljare att hålla en viss andel reduktion av växthusgaser sett till deras årliga försäljning. Dock kvarstår skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel i de fall då drivmedelsleverantören har klarat av att uppnå reduktionsplikten. Detta skapar ett utrymme för kollektivtrafikoperatörer att även fortsättningsvis använda höga andelar förnybara drivmedel som kan inhandlas till en mycket låg skattesats samtidigt som flera av dessa biodrivmedel tydligt har pekats ut som orsakande högre utsläpp än deras fossila motsvarigheter.

Höginblandade förnybara drivmedel bör därför erläggas med samma skatt som övriga drivmedel, och de biodrivmedel som nyttjas för kollektivtrafikändamål måste


klara en reduktion om minst 60 % växthusgasutsläpp relativt deras fossila motsvarigheter.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.