Till innehåll på sidan

Förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling

Motion 2021/22:1616 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbruk och de gröna näringarna är framtiden. Vill Sverige ha ökad produk­tion av närodlade livsmedel måste satsningar ske inom denna näring. För att minska klyvningen mellan stad och land är satsningar på landsbygden och dess utveckling avgörande. Det stöd som idag finns för lantbruket och landsbygdsutveckling betalas ut och sköts av Jordbruksverket och av länsstyrelserna. Vi har under de senaste fem åren i ökad grad noterat hur lantbruket inte fått sitt stöd utbetalt och att pengar som ska användas till landsbygdsutveckling, genom exempelvis Leadermetoden, fått vänta för att man hänvisar till att man vid handläggande myndigheter inte har ett datasystem som fungerar. Även de pengar som är avsatta för bredbandsutbyggnad har vid flera tillfällen tagit alltför lång tid att betala ut, vilket har gjort att utbyggnad av fiber och bredband på landsbygd har dragit ut på tiden. Detta är givetvis inte rimligt.

Vi är nu inne i en övergångsperiod där det gamla landsbygdsprogrammet förlängs under åren 2021 och 2022 och där ett nytt program ska ta vid 2023. Med alla de problem som varit med utbetalning och dataprogram bör det vara regeringens ambition att ett nytt och förenklat dataprogram tas fram i syfte att göra det enklare för utbetalningar till de gröna näringarna samt för landsbygdens företag och organisationer.

Med dagens moderna teknik och för att göra det enklare för lantbruket och lands­bygden att få sina stödpengar utbetalda bör Regeringen därför snabbutreda hur man på ett enklare och snabbare sätt än idag ska göra detta. I en sådan utredning bör det finnas flera alternativ till hur utbetalningen ska eller kan ske, antingen via datasystem, manu­ellt eller om det finns andra sätt som gör det enkelt för dem som väntar på stödet att kunna få ta del av det i tid. Detta arbete bör då vara klart och kunna börja gälla när nya landsbygdsprogrammet/CAP ska börja gälla, från 2023

 

 

Mikael Larsson (C)

Anders Åkesson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.