Förbättrad statistik inom Kriminalvården

Motion 2015/16:3224 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-07
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fördjupad statistik om nationalitet och invandrarbakgrund och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

I Sverige är nästan en tredjedel av landets intagna i anstalt utländska medborgare (i oktober 2014 var det 31 %, upp från 28 procent per den 1 oktober 2010), vilket är en väldigt hög andel. Om man skulle titta på de som invandrat och fått svenskt medborgarskap skulle andelen med utländsk bakgrund givetvis vara ännu högre.

Idag är Kriminalvården förbjuden i lag att registrera de intagnas ursprungliga nationalitet eller om de har invandrarbakgrund. Det går med andra ord inte att titta närmare på intagna i gruppen svenska medborgare trots att den gruppen idag, på grund av höginvandring, är allt mer heterogen. Därmed förhindras man att förstå utvecklingen i samhället.

Därför vill jag att regeringen återkommer med ett förslag som ser till att Kriminalvården tillåts föra och även ger uppdrag att föra statistik även inom gruppen svenska medborgare.

Specialrapporter tidigare har gjort liknande, till exempel BRÅ, men även Kriminalvården tittade på ursprungsnationalitet och utländsk bakgrund i deras egen rapport Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige från 2010.

Regeringen bör återkomma med ett förslag om detta.

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fördjupad statistik om nationalitet och invandrarbakgrund och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.