Förändring av tidsgräns för bilstöd

Motion 2014/15:1864 av Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra tidsgränsen för ansökan om bilstöd för personer med funktionsnedsättning och att ta bort kravet på jämförbara offerter på bilar.

Motivering

Alla bilstödsärenden handläggs av Försäkringskassans bilstödsenhet i Västervik. När de fått in en ansökan görs en utredning och ett beslutsunderlag tas fram. Den sökande får se deras underlag och kan kommentera det innan de fattar sitt beslut. Om man ansöker om ett anpassningsbidrag blir också Trafikverket inblandat. En trafikinspektör på Trafikverket måste bedöma om anpassningen är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den sökanden blir kontaktad av handläggaren efter det att ansökan är inskickad.

Egentligen kan man bara ansöka om bilstöd vart nionde år, men det går att ansöka om nytt bilstöd för att anpassa eller byta bilen om

 • det finns medicinska skäl
 • det finns trafiksäkerhetsskäl
 • om bilen körts minst 18 000 mil sedan senaste beslutet om grund- eller anskaffningsbidrag.

Om funktionsnedsättningen förändras så att bilägaren inte längre kan köra bilen trots att den är anpassad så kan ett nytt stöd för att göra ytterligare anpassningar eller för att köpa en ny bil beviljas. Det finns ingen tidsgräns för när man kan få nytt anpassningsbidrag, men självklart är det ena beroende av det andra.

Få personer har en bil i nio år numera utan att det behövs omfattande justeringar och serviceinsatser. Har bilen dessutom gått nära 18 000 mil, är det ganska säkert att den är i behov av utbyte.

En annan fråga vid köp av ny bil är att Försäkringskassan gärna vill få in offerter och anbud som är jämförbara – något som kräver att det verkligen finns bilfirmor lokalt med möjlighet att tillhandahålla flera bilmodeller som är relevanta för personen och anpassning för den funktionsnedsättning personen har men som också är en krävande administrativ åtgärd både för personen som söker bilstödet och för bilfirman.

Det finns med andra ord behov av att se över rutinerna för ansökan om bilstöd. Det bör ges regeringen tillkänna.

 

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra tidsgränsen för ansökan om bilstöd för personer med funktionsnedsättning och att ta bort kravet på jämförbara offerter på bilar.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.