Till innehåll på sidan

Förändra regelverket för rätten till tillfällig föräldrapenning

Motion 2020/21:875 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för rätten till tillfällig föräldrapenning för föräldrar med vuxna hemmaboende barn med utvecklingsstörning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten till tillfällig föräldrapenning är idag begränsad och gäller endast till dess att per­sonen med utvecklingsstörning fyller 21 år, eller 23 år för personer som fortfarande går i gymnasiesärskolan.

Nuvarande regelverk skapar stora problem om och när personen med utvecklings­störning blir sjuk och behöver hjälp i hemmet. I regelverket finns nämligen ingen rätt att enligt lag ta ledigt från arbetet med ersättning från Försäkringskassan för föräldern som behöver vara hemma med den sjuke.

Det innebär att föräldern tvingas att ta ut semester, eller annan form av ledighet som inte är avsedd för det här ändamålet, för att vårda sitt vuxna barn. Detta trots att nivån på den med intellektuell funktionsnedsättning ibland kan jämföras med ett litet barn. Ibland så låg som på en sjuårings nivå. Dessa människor har behov av stöttning och omsorg i hemmet och klarar inte av att vara ensamma hemma. Nuvarande regelverk är därför inte rimligt.

Istället bör denna föräldragrupp ha rätt till någon form av ersättning oavsett barnets ålder fram till den dag barnet flyttar hemifrån. Den åldersbegränsning som finns i nu­varande system behöver förändras och föräldrar med vuxna barn med utvecklingsstör­ning som fortfarande bor hemma hos föräldern behöver ges en utökad rätt till ersättning.

Under den pandemi som drabbat världen har det dessutom tillkommit situationer där det finns ytterligare behov för föräldern till ett barn med utvecklingsstörning att ha rätt att ”vabba” eller få annan liknande ersättning – oavsett barnets ålder. Till exempel då barnet är symptomfritt och föräldern/föräldrarna är symptomfri(a) men barnet tillhör riskgrupp och man därför vill undvika att smitta överförs från förälderns arbete/barnets förskola/barnets skola/barnets dagliga verksamhet (LSS). Eller då barnets gymnasie­skola stängts eller övergått till distansundervisning. Då behöver barnet stöttning för att klara av situationen. Eller då den dagliga verksamheten stängs och barnet därför måste vara hemma även om det är friskt/symptomfritt. Inget av dessa exempel ovan täcks in av de tillfälliga stöd som Försäkringskassan infört under pandemin.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för rätten till tillfällig föräldrapenning för föräldrar med vuxna hemmaboende barn med utvecklingsstörning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.