Folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning

Motion 2014/15:2501 av Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Folkhälsoläget undersöks regelbundet av offentliga instanser och av andra aktörer. Funktionsnedsättning är där en av parametrarna och det visar sig genomgående att folkhälsoläget är avsevärt sämre bland funktionsnedsatta än bland övriga befolkningen.

Årliga undersökningar har visat att personer med funktionsnedsättningar genomgående mår sämre och har sämre hälsa. Könsuppdelad statistik visar även att kvinnor har ett generellt sämre hälsoläge än män. Det saknas tyvärr fortfarande kunskap om hur och med vilka åtgärder som kan genomföras för att komma till rätta med de här problemen, speciellt avseende funktionsnedsatta.

I propositionen En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110) konstateras bland annat att funktionsnedsättning i sig ofta leder till utestängning från samhället på flera områden. Regeringen bedömde då att detta innebär en stor utmaning och att arbetet måste intensifieras ytterligare för att komma tillrätta med problemen.

En konsekvensanalys, syftandes till konkreta åtgärder, bör därför genomföras på de områden, både direkt och indirekt, som har påverkan på hälsoläget för funktionsnedsatta. Möjligheten bör vidare ses över att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda orsaker till den dåliga folkhälsostatistiken för gruppen funktionsnedsatta, ta reda på sambandet mellan folkhälsan och hur stöd samt hur samhällsservice ser ut för gruppen i stort.

.

Eva Lohman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.