Europadagen allmän flaggdag

Motion 2009/10:K366 av Helena Bargholtz (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europadagen den 9 maj ska bli allmän flaggdag.

Motivering

Europadagen firas numera runtom i Europa den 9 maj. Just den dagen 1950 presenterades de idéer som ledde till kol- och stålunionen, det moderna EU:s föregångare. Det var den franska utrikesministern Robert Schumann som tog detta fredsinitiativ för att för alltid förhindra nya krig mellan de länder i Europa som två gånger förra århundradet legat i världskrig med varandra. 1985 beslutade de dåvarande EG-medlemsstaternas stats- och regeringschefer att den 9 maj skulle firas som Europas födelsedag.

I Sverige är förutom nationaldagen den 6 juni även FN-dagen den 24 oktober, nyårsdagen, 1 maj och Nobeldagen allmänna flaggdagar. Europadagen är minst lika viktig, många skulle säga betydligt viktigare, än flera av de existerande flaggdagarna och bör därför även den utses till allmän flaggdag. Det viktigaste skälet är dock att det allmänna flaggandet som en av många små åtgärder skulle stärka kunskapen om och uppmärksamheten kring Europasamarbetet.

Stockholm den 5 oktober 2009

Helena Bargholtz ()

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europadagen den 9 maj ska bli allmän flaggdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.