Helena Bargholtz (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
jur kand.
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-06-18 – 2010-10-04
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2008-11-11 – 2009-06-17

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2008-11-13 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 1999-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1999-10-01 – 2000-02-15

Justitieutskottet

Suppleant
2008-11-13 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20
Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Bostadsutskottet

Suppleant
2000-02-15 – 2001-09-25

EU-nämnden

Suppleant
2008-11-25 – 2010-10-04
Suppleant
1998-10-13 – 2002-10-15

Valberedningen

Ledamot
2002-09-30 – 2006-10-02

Europarådets svenska delegation

Ledamot
2003-01-01 – 2006-10-31

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny radio- och tv-lag

  En ny radio- och tv-lag

  Betänkande 2009/10:KU25

  Den nuvarande radio- och tv-lagen ersätts av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010. Därmed genomför Sverige ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster. Här är några av nyheterna med den nya lagen: Förenklade och tydligare reklamregler för tv. Större valfrihet för tv-företagen i placeringen av reklamavbrott
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  18, 52 minuter
  Beredning
  2010-05-18
  Justering
  2010-06-03
  Debatt
  2010-06-14
  Beslut
  2010-06-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

  Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

  Betänkande 2009/10:KU37

  I över tio års tid har Skåne och Västra Götalands län haft ett annan regionalt ansvar än andra län. De har bland annat haft ansvaret för uppgifter inom ramen för tregional tillväxtpolitik och transportinfrastrukturplanering. Riksdagen har nu beslutat att verksamhet ska bli permanent. Samtidigt ska Hallands
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  34, 80 minuter
  Beredning
  2010-04-29
  Justering
  2010-05-25
  Debatt
  2010-06-03
  Beslut
  2010-06-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nya villkor för stödet till dagspressen

  Nya villkor för stödet till dagspressen

  Betänkande 2009/10:KU42

  För att anpassa presstödet till EU:s statsstödsregler har riksdagen beslutat att presstödsförordningen ska ändras. Detta medför en minskning av det ekonomiska stödet till så kallade högfrekventa storstadstidningar som Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Minskningen av driftsstödet ska ske etappvis
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 54 minuter
  Beredning
  2010-04-29
  Justering
  2010-05-18
  Debatt
  2010-05-27
  Beslut
  2010-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor

  Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor

  Betänkande 2009/10:JuU23

  Skyldigheten för advokater att vittna begränsas. Skyldigheten ska från den 1 juli 2010 bara gälla i mål om brott som kan ge fängelse i två år eller hårdare straff. Den nya regeln innebär en ändring tillbaka till vad som gällde före 1998. Då utvidgades skyldigheten att vittna för personal inom hälso-
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 24 minuter
  Justering
  2010-05-18
  Debatt
  2010-05-26
  Beslut
  2010-05-26
 • Avrättningar av politiska fångar i Iran

  Skriftlig fråga 2009/10:835 av Bargholtz, Helena (fp)

  den 24 maj Fråga 2009/10:835 Avrättningar av politiska fångar i Iran av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Carl Bildt m Nyligen avrättades fem politiska fångar i Iran. Därtill har regimen fastställt dödsdomen för ytterligare sex politiska fångar för deras medverkan i regimkritiska protester. Dessa dödsdomar
  Inlämnad
  2010-05-24
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel

  Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel

  Betänkande 2009/10:JuU33

  Lagreglerna om människohandelsbrott skrivs om så att de blir tydligare och mer ändamålsenliga. Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel. Då kan brottsbekämpningen bli mer effektiv. I dag krävs att gärningsmannen har tagit kontroll över offret för att kunna dömas. Det kravet
  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 63 minuter
  Beredning
  2010-04-15
  Justering
  2010-05-06
  Debatt
  2010-05-19
  Beslut
  2010-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

  Betänkande 2009/10:JuU32

  Straffen höjs för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död. Skillnaden ökar mellan straffen för brott i allmänhet. Straffen skärps för den som återfaller i brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010. Straffen höjs generellt för allvarliga våldsbrott. När domstolen bedömer
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 102 minuter
  Justering
  2010-05-06
  Debatt
  2010-05-19
  Beslut
  2010-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiknykterhetskontroller i hamnar

  Trafiknykterhetskontroller i hamnar

  Betänkande 2009/10:JuU29

  Särskilt utsedda trafiknykterhetskontrollanter ska få rätt att stoppa fordon och kontrollera förarna vid hamnar. Nykterhetskontrollerna ska utföras vid färjornas ankomst genom utandningsprov. Arbetet ska ske under polisens ledning. Endast ordningsvakter eller väktare som genomgått en särskild kompletterande
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 41 minuter
  Justering
  2010-04-27
  Debatt
  2010-05-05
  Beslut
  2010-05-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2009/10:KU30

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om de nationella minoriteterna. Motionerna handlar om nordisk samekonvention, minoritetsspråkens ställning, omfattningen av minoritetsspråkslagstiftningens användning samt tillsynen av minoritetsspråkens användning i bland annat äldreomsorgen.
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 23 minuter
  Beredning
  2010-01-28
  Justering
  2010-02-09
  Debatt
  2010-03-03
  Beslut
  2010-03-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa författningsfrågor m.m.

  Vissa författningsfrågor m.m.

  Betänkande 2009/10:KU27

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bland annat olika författningsfrågor. Motionerna handlar om minskning av antalet riksdagsledamöter, offentlighet åt kontakttillfällen med statschefen, användningen av burka eller niqab i Sverige, mänskliga rättigheter, en svensk motsvarighet
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  6
  Anföranden och repliker
  3, 15 minuter
  Beredning
  2010-01-26
  Justering
  2010-02-09
  Debatt
  2010-03-03
  Beslut
  2010-03-03
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk
 • Mänskliga rättigheter för bahaier i Iran

  Skriftlig fråga 2009/10:535 av Bargholtz, Helena (fp)

  den 17 februari Fråga 2009/10:535 Mänskliga rättigheter för bahaier i Iran av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Carl Bildt m Medlemmar i den religiösa rörelsen bahai, som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet, tolereras inte av den iranska regimen. De förföljs och diskrimineras av religiösa skäl. Bahairörelsen
  Inlämnad
  2010-02-17
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretess i vissa anställningsärenden

  Sekretess i vissa anställningsärenden

  Betänkande 2009/10:KU15

  Den 1 april 2010 införs sekretess i ärenden om anställning av myndighetschefer vid förvaltningsmyndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Sekretessen ska gälla för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet. Detta om det inte står klart att uppgiften
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 61 minuter
  Beredning
  2010-01-19
  Justering
  2010-02-02
  Debatt
  2010-02-10
  Beslut
  2010-02-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2009/10:JuU15

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om våldsbrott och brottsoffer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.
  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 65 minuter
  Justering
  2010-01-19
  Debatt
  2010-02-03
  Beslut
  2010-02-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

  Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

  Betänkande 2009/10:JuU14

  Riksdagen sa nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2009 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.
  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  20, 99 minuter
  Justering
  2010-01-19
  Debatt
  2010-02-03
  Beslut
  2010-02-03
 • Vaccination av små barn

  Skriftlig fråga 2009/10:380 av Bargholtz, Helena (fp)

  den 21 december Fråga 2009/10:380 Vaccination av små barn av Helena Bargholtz fp till statsrådet Maria Larsson kd Vaccinering av barn mot pneumokocker ingår sedan den 1 januari 2009 i det allmänna svenska barnvaccinationsprogrammet. Det ger små barn skydd mot vanligt förekommande bakterier som orsakar öroninflammation
  Inlämnad
  2009-12-21
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Hbt-personers mänskliga rättigheter i Montenegro

  Skriftlig fråga 2009/10:379 av Bargholtz, Helena (fp)

  den 21 december Fråga 2009/10:379 Hbt-personers mänskliga rättigheter i Montenegro av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Carl Bildt m I slutet av oktober i år ordnades den första konferensen någonsin i Montenegro om hbt-personers rättigheter. Efter det att konferensen avslutats gjorde Montenegros minister
  Inlämnad
  2009-12-21
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

  Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

  Betänkande 2009/10:KU14

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om tryck- och yttrandefrihet. Motionerna handlar om meddelarskydd, hets mot folkgrupp och innehållsansvar för Internetoperatörer.
  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Beredning
  2009-11-12
  Justering
  2009-12-01
  Debatt
  2009-12-16
  Beslut
  2009-12-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trossamfund

  Trossamfund

  Betänkande 2009/10:KU7

  Riksdagen sa nej till motioner om trossamfund från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna tar upp frågor om Svenska kyrkans ekonomiska villkor, begravningsverksamheten, statlig hjälp med avgifter till trossamfunden, samförstånd och dialog mellan kulturella och religiösa grupper, fri församlingstillhörighet, lagen om Svenska kyrkan, Svenska kyrkans begravningsmonopol och stimulans av debatten om värden.
  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Beredning
  2009-10-22
  Justering
  2009-11-12
  Debatt
  2009-11-19
  Beslut
  2009-11-25
 • Rätt till nattbarnomsorg

  Motion 2009/10:Ub545 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ub545 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Rätt till nattbarnomsorg fp1304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten till nattdagis borde skrivas in i skollagen. Motivering God barnomsorg med minskade barngrupper,
  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter