Estetisk verksamhet i gymnasieskolan

Motion 2014/15:2054 av Johan Büser och Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett estetiskt ämne bör ingå i alla gymnasieprogram.

Motivering

Att människan är en skapande varelse är en av grundstenarna i Socialdemokraternas syn på människan. Genom att studera, utöva och delta i skapande verksamhet blir människan rikare och har dessutom lättare att ta till sig kunskaper i teoretiska ämnen, till exempel matematik.

Medan svenska elevers kunskapsresultat rasar i internationella jämförelser, så är fortfarande kreativitet ett område där svenska elever har högt anseende internationellt. Därför har Socialdemokraterna både i riksdagsdebatter och i kommittémotioner om gymnasieskolan tidigare tagit ställning för att estetiska ämnen ska vara obligatoriska på gymnasieskolan.

I Gy 2011 togs estetisk verksamhet bort som obligatorisk kurs och reducerades istället till ett individuellt val. Det finns en stor entusiasm kring estetiska ämnen och de poäng som finns att tillhandahålla måste tyvärr oftast spenderas på kurser som är gynnsamma för betyg och behörighet, exempelvis kurser med meritpoäng. Resultatet blir att de elever som vill gå en utbildning med bra behörighet och även få möjlighet till kreativ stimulans utöver de teoretiska ämnena därför inte har några valmöjligheter.

Med en kreativ estetisk verksamhet får eleverna möjlighet att prestera bättre i de teoretiska ämnena. Att genomföra estetisk verksamhet i gymnasieskolan skulle innebära gemenskap mellan elever och lärare samt klasser emellan, positivare inställning till skolan och stimulans av hela hjärnan vilket i sin tur innebär bättre resultat i samtliga ämnen. Mot denna bakgrund anser vi att ett estetiskt ämne bör ingå på alla gymnasieprogram.

.

Johan Büser (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett estetiskt ämne bör ingå i alla gymnasieprogram.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.