Gymnasieskolan

Betänkande 2014/15:UbU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

Riksdagen vill inte att det ska vara obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan och gjorde ett tillkännagivande för regeringen om att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Riksdagen tillkännager även att det vara en fortsatt rättighet men inte obligatoriskt för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om gymnasieskolan.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. Gymnasiestudier ska fortsatt vara frivilliga. Det ska fortsatt vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:2759 yrkande 1 och 2 och 2014/15:2839 yrkande 41. Övriga motioner avstyrks.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 36

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-03
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-30
Reservationer: 7
Betänkande 2014/15:UbU10

Alla beredningar i utskottet

2015-03-03

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

I en utredning som regeringen har tillsatt ingår bland annat att se över möjligheten att göra det obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan. Att införa en obligatorisk gymnasieskola är en felriktad åtgärd för att få fler elever att påbörja och slutföra sin gymnasieutbildning, anser utbildningsutskottet. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Utskottet vill också att ska det vara en fortsatt rättighet men inte obligatoriskt för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om gymnasieskolan. Motionerna handlar bland annat om samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet, arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsutbildning, nya inriktningar på de nationella programmen, ett estetiskt ämne på alla nationella program, drogtester i gymnasieskolan och marknadsföring av gymnasieutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-08
Debatt i kammaren: 2015-04-09
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:UbU10, Gymnasieskolan

Debatt om förslag 2014/15:UbU10

Webb-tv: Gymnasieskolan

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-09
Förslagspunkter: 12, Acklamationer: 8, Voteringar: 4

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vissa övergripande frågor om gymnasieskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:1702 av Andreas Carlson (KD) och

  2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4.
 2. Frivilliga gymnasiestudier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att gymnasiestudier fortsatt ska vara frivilliga. Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 1.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
 3. Samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3,

  2014/15:735 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S),

  2014/15:1512 av Anna Hagwall (SD) yrkande 2,

  2014/15:1965 av Krister Hammarbergh (M),

  2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 2 och

  2014/15:2462 av Jennie Nilsson (S).
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1030010
  M78006
  SD039010
  MP21004
  C20002
  V20001
  FP15004
  KD14002
  Totalt27139039
  Ledamöternas röster
 4. Grundläggande högskolebehörighet för elever i gymnasieskolan

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. (S) och

  bifaller motionerna

  2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 2 och

  2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 41.
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V, S, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0103010
  M78006
  SD390010
  MP02104
  C20002
  V02001
  FP15004
  KD14002
  Totalt166144039
  Ledamöternas röster
 5. Arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 6. Lärlingsutbildning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 15,

  2014/15:1662 av Penilla Gunther (KD) och

  2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 11.
  • Reservation 4 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (KD, M, C, FP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1030010
  M07806
  SD390010
  MP21004
  C02002
  V20001
  FP01504
  KD01402
  Totalt183127039
  Ledamöternas röster
 7. En reformerad lärlingsutbildning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.
  • Reservation 5 (C)
 8. Nya inriktningar på de nationella programmen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 40,

  2014/15:742 av Shadiye Heydari (S),

  2014/15:1275 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

  2014/15:1512 av Anna Hagwall (SD) yrkande 1,

  2014/15:2200 av Fredrik Olovsson (S) och

  2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 6 (M, C, FP, KD)
 9. Ett estetiskt ämne på alla nationella program

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 10. Drogtester i gymnasieskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 11. Övriga frågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 12. Marknadsföring av gymnasieutbildning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:250 av Richard Jomshof m.fl. (SD).
  • Reservation 7 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1030010
  M78006
  SD039010
  MP21004
  C20002
  V20001
  FP15004
  KD14002
  Totalt27139039
  Ledamöternas röster