Till innehåll på sidan

En trygg Stockholmsregion

Motion 2021/22:2248 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort straffrabatter och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med fokus på åtgärder mot unga förövare och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser i yttre tjänst i våra utanförskapsområden och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge utökade möjligheter till kameraövervakning och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på kvalitetssäkring och utvärdering av de förebyggande program som socialtjänsten använder sig av och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trygghet är viktigt för att människor ska må bra. Brottsligheten och otryggheten har ökat; människor och även företag utsätts för hot, våld och stölder. Den organiserade kriminaliteten och cyberbrotten tar sig rätt in i myndigheter och företag och kostar det svenska näringslivet 100 miljarder kronor varje år.

Förutom det lidande det skapar för dem som utsätts, sätter brottsligheten käppar i hjulet för huvudstadsregionens utveckling. När otryggheten breder ut sig och varken företag eller människor känner sig säkra hämmas utveckling och regionens attraktivitet. Hittills i år har 90 bekräftade skottlossningar ägt rum i Stockholmsregionen, 19 personer har dött och 29 personer skottskadats. Enlig polisens trygghetsundersökning 2020 anger 26 procent att de känner sig otrygga på kvällen när de går ut eller inte går ut alls på kvällen.

Brottsligheten är det enskilt största hotet mot Stockholmsregionens framtid. Hårt drabbade är de hederliga människor som bor och verkar i våra utanförskapsområden. Deras frihet inskränks av rädsla för att drabbas av kriminalitet och att oavsiktligt hamna i gänguppgörelser och skjutningar.

Företagare i regionen uppger att ökad trygghet och minskad brottslighet är en högt prioriterad fråga för att förbättra företagsklimatet.

Fler åtgärder behövs för att vända utvecklingen i Stockholmsregionen. På kort sikt handlar det om att få bort de kriminella och inte minst de gängkriminella från gatan. Straffen behöver skärpas och straffrabatterna tas bort.

Ytterligare insatser behövs för att förhindra att barn utnyttjas till att genomföra allvarliga brott eftersom de får lägre eller inget straff annat än att hänvisas till social­tjänsten. En utredning med tydligt fokus på hur detta ska stoppas bör tillsättas.

Höjda straff kan ha en avskräckande verkan men även de förebyggande insatserna behöver stärkas. Det behövs fler poliser i yttre tjänst i Stockholmsregionens utsatta områden. Fler poliser ökar den upplevda tryggheten och förhindrar att brott begås.

Straff och fler poliser är inte hela lösningen – det behövs mer förebyggande åtgärder för att förhindra att unga dras in i kriminella nätverk. Det handlar om att höja kvaliteten i skolan och fler åtgärder för att minska utanförskap och bidragsberoende så att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet varje dag.

För att öka tryggheten i alla offentliga miljöer bör kameraövervakning tillåtas i högre utsträckning. Det är en viktig förebyggande åtgärd som ökar tryggheten.

Socialtjänsten är en viktig resurs i det förebyggande arbetet. Arbetet inom social­tjänsten behöver kvalitetssäkras och bygga på forskning och evidens. De program som socialtjänsten använder bör också kontinuerligt utvärderas. Dessa krav på kvalitets­säkring behöver göras tydliga i lagstiftningen.

 

 

Maria Stockhaus (M)

Lars Jilmstad (M)

Kristina Axén Olin (M)

Margareta Cederfelt (M)

Alexandra Anstrell (M)

Niklas Wykman (M)

Erik Ottoson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Ida Drougge (M)

Arin Karapet (M)

Kjell Jansson (M)

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på kvalitetssäkring och utvärdering av de förebyggande program som socialtjänsten använder sig av och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med fokus på åtgärder mot unga förövare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge utökade möjligheter till kameraövervakning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser i yttre tjänst i våra utanförskapsområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort straffrabatter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU23
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU23
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.