En mer flexibel färdtjänst

Motion 2023/24:1802 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tyvärr ser vi som bor nära en nationsgräns att den administrativa linjen på kartan ställer till stora bekymmer. I vardagen lever och verkar vi normalt som att gränsen inte finns. Därmed är interaktionen över gränsen stor. Gränsäktenskapen är många och därmed har många släkt på ömse sidor om gränsen, vilka man ju gärna vill besöka oavsett var de bor. Att åka riksfärdtjänst från Årjäng till exempelvis flygplatserna Landvetter eller Arlanda är helt enligt reglerna. Men att åka till Gardermoen som ligger betydligt närmare är inte möjligt, trots att det skulle bli mycket billigare och också ge mindre utsläpp då resan är kortare. Detta visar på hur reglerna slår fel.

De nordiska länderna har olika nationella färdtjänstsystem för funktionshindrade. Gemensamt för dessa system är dock att de ska bidra till att personer med funktions­nedsättning ändå ska kunna delta i utbildning, arbete och fritidsaktiviteter. Tyvärr finns det i dag inte någon möjlighet att resa över nationsgränserna med färdtjänst. Detta blir mycket märkligt då vi normalt lever som att gränsen inte finns. Därför bör regeringen öppna upp för möjligheten att resa med färdtjänst mellan de nordiska länderna.

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.