Till innehåll på sidan

En mer effektiv myndighetsstruktur inom miljöområdet

Motion 2015/16:2930 av Sten Bergheden och Lotta Olsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer effektiv myndighetsstruktur inom miljöområdet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen eller motsvarande myndighet ska klara att hålla handläggningstiderna i enlighet med EU:s krav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheternas arbete måste fungera effektivt och rättssäkert. Förseningar, fördröjningar och oförutsägbarhet kan öka kostnader och minska svenska företags konkurrenskraft om de tvingas vänta medan myndighetens kvarnar maler.  En myndighet som i dagsläget kämpar med problem är Kemikalieinspektionen som har anmälts till Justitiekanslern (JK) för sina långa handläggningstider, och JK har framfört kritik mot bland annat dessa handläggningstider.

 

Kemikalieinspektionen har även fått mer pengar, ca 10 miljoner, för budgetåret 2015. Underskottet var vid årsskiftet 78 miljoner kronor. Regeringen har både gett mer pengar till Kemikalieinspektionen och höjt avgifterna för prövningar.

Trots detta klarar Kemikalieinspektionen inte sitt jobb. Kemikalieinspektionen klarar inte heller att leva upp till EU:s krav på att ärenden ska avgöras inom tolv månader. Man misslyckas både med att sköta sin ekonomi och med att hålla handläggningstiderna. Enligt kommentarer till medierna från Kemikalieinspektionen bedömer myndigheten själv att man först år 2019 kommer att uppfylla lagkraven för handläggning.

 

Lösningar till problematiken finns tillgänglig för regeringen om den vill agera.

Det finns allvarliga brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i tillståndsgivning och tillsyn stod det att läsa i Miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43) som presenterade sitt betänkande i slutet av mars. I utredningen redovisas förslag över åtgärder för att skapa en smidigare process för tillstånd och uppföljning inom miljöområdet.

 

En av åtgärderna handlade om ett helhetsgrepp med en ny myndighet som var tänkt att hantera tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning i en ny organisation. Enheter skulle brytas ut från Naturvårdsverket, Havs och Vatten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna och placeras i en ny central myndighet: Miljöinspektionen.

Utredningen och dess förslag som helhet togs emot väl av bl.a. Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), branschorganisation för kemiindustrin. Av det västsvenska näringslivet, i form av Västsvenska handelskammaren, möttes förslaget av gillande och de argumenterade för en placering i Göteborg, nära det västsvenska kemiklustret i Stenungssund och Lysekil.

 

I ljuset av en dåligt fungerande myndighetsverksamhet idag borde regeringen genomföra eller åtminstone presentera ett trovärdigt alternativ till förslaget om en ny samordnande myndighet. En ny start, med nya medarbetare, på en ny plats kan vara vad en dysfunktionell verksamhet behöver för att komma ur gamla hjulspår.

 

Sten Bergheden (M)

Lotta Olsson (M)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer effektiv myndighetsstruktur inom miljöområdet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen eller motsvarande myndighet ska klara att hålla handläggningstiderna i enlighet med EU:s krav och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.