Till innehåll på sidan

En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen

Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en nationell kommission med anledning av den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta fler utbildningsplatser för läkare, psykologer och sjuksköterskor med inriktning mot psykiatri.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka statens anslag för forskning och utveckling inom området.

Motivering

Antalet självmord och självmordsförsök i Sverige är högt. Fler män än kvinnor begår självmord och det är vanligare på landsbygd än i storstäder. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga mellan 15 och 24 år. Antalet självmordsförsök bland unga har ökat under de sista tio åren.

Varje självmordsförsök eller självmord är ett misslyckande för hela vårt samhälle. Självmorden påverkas i hög grad av den sociala situationen i ett samhälle. Många gånger finns det en bakomliggande depression som går att behandla inom psykiatrin eller ett missbruk som beroendevården kan behandla. Bara att någon lyssnar kan också rädda liv. Det finns ett stort behov av att lära mer om självmord och att tala öppet om frågan.

Regeringen bör därför göra en kraftsamling för att minska den psykiska ohälsan och tillsätta en nationell kommission. Det behövs ett helhetsgrepp där glesbygds-, arbetsmarknads-, utbildningspolitiken och psykiatrin ses över. Bristen på psykologer och läkare kräver nationella åtgärder. Därför bör fler utbildningsplatser för läkare, psykologer och psykiatri inrättas. Statens anslag för forskning och utveckling inom området bör ökas.

.

Krister Örnfjäder (S)

Lena Hallengren (S)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en nationell kommission med anledning av den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta fler utbildningsplatser för läkare, psykologer och sjuksköterskor med inriktning mot psykiatri.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka statens anslag för forskning och utveckling inom området.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.