Effektmål för innovationer

Motion 2022/23:1363 av Cecilia Engström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effektmålen för innovationsstödet vid landets lärosäten och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effektmålen för innovationsstödet vid berörda myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Teknikintensiv innovation är av avgörande betydelse för Sveriges och Europas konkurrenskraft och genomförandet av den gröna och digitala omställningen. Innovation är särskilt viktig, nära kopplad till forskning inom naturvetenskap och teknologi för att genomdriva den gröna och digitala omställningen samt öka resiliensen i försörjningskedjan.

För att möta utmaningarna har EU-kommissionen föreslagit åtgärder som syftar till att göra Europa till en världsledande innovationsaktör, där Sverige ligger i framkant. Åtgärderna är främst inriktade mot att stärka tillgången till kapital och kompetens för växande teknikintensiva företag, men det finns även åtgärder för förbättrade ramvillkor och innovationspolitik samt åtgärder för kvinnors entreprenörskap. För att kunna bibehålla vår tätposition som innovationsland är det viktigt att stödet för att nyttiggöra resultat från forskning och andra kunskaper som tillkommit vid svenska lärosäten blir bättre tillgängligt över hela landet. Förutom att uppföljningen och utvärderingen av högskolors och universitetsarbete med nyttiggörande av forskningsresultat och möjliga innovationer bör ske, bör även övriga berörda myndigheter som stöder innovations­arbetet följas upp och utvärderas.

 

 

Cecilia Engström (KD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effektmålen för innovationsstödet vid landets lärosäten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effektmålen för innovationsstödet vid berörda myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.