Till innehåll på sidan

E-fakturering

Motion 2009/10:T533 av Anna Tenje (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheten till användning av elektroniska fakturor.

Motivering

Sedan drygt ett år finns en föreskrift att svenska statliga myndigheter ska använda sig av standarden Svefaktura för elektroniska fakturor. Detta är ett bra initiativ för att fler företag, både inom offentlig och privat sektor, ska hantera sina fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor sparar både tid och pengar och är viktiga för att minska vår miljöpåverkan. Användningen av e-fakturor effektiviserar således administrationen, detta är väldigt värdefullt speciellt för små företag. Istället för att lägga tid och pengar på traditionell fakturering kan svenska företag effektivisera sina rutiner. Det skulle gynna våra företag om de istället kan lägga mer pengar och tid på att utveckla sina verksamheter.

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning om svenska företags användning av IT 2008 framgår att runt 10 % av företagen i Sverige tar emot och/eller betalar med någon form av e-faktura. Stora företag är bättre i detta sammanhang, medan små företag tillhör de minst flitiga användarna av e-fakturor. I Danmark och Estland ligger samma tal på nära 30 %, och i jämförelse med andra europeiska länder ligger svenska företag runt genomsnittet för användning av e-faktura.

Svenska företags hantering av e-fakturor sker alltså i begränsat antal. En aspekt i detta sammanhang är att det finns flera olika standarder för e-fakturor, och inte endast Svefakturan som staten använder. Det är troligt att det på sikt kommer att utvecklas en gemensam standard för e-fakturor. Men små företag som i dagsläget använder en standard kanske inte kan använda just den standarden för e-fakturor i sina affärer med ett annat företag, och vice versa. Detta medför att företag antingen skapar egna system för elektroniska fakturor eller hanterar sina fakturor på traditionellt vis. Detta resulterar i mycket krångel och förluster i både tid och pengar för företagen.

Svenska företag bör uppmuntras att sköta sin fakturahantering med elektroniska fakturor. Detta sparar pengar, tid och miljöpåverkan. Svenska företag ska i första hand syssla med att förbättra sina verksamheter, inte fastna i administrativt krångel. E-fakturor är en god möjlighet för svenska företag att spara pengar och tid. Möjligheterna till en synkronisering av standarder för elektroniska fakturor och till en uppmuntring för svenska företag att införa elektronisk hantering av fakturor bör därför utredas.

Stockholm den 30 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheten till användning av elektroniska fakturor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.