Djur i samhällets tjänst

Motion 2014/15:409 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-06
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och uppmärksamma sällskapsdjurens positiva effekter på människan och hur de kan nyttjas mer i samhällets tjänst inom vården, äldreomsorgen, skolan och kriminalvården, samt hur myndigheter och intresseorganisationer kan samarbeta bättre.

Motivering

Människan har haft domesticerade djur och så kallade sällskapsdjur vid sin sida i många tusen år. Detta har ofta bidragit till en ökad livskvalitet för både människor och djur. Forskningen tyder även på att nyttjandet av djur i samhällets tjänst varit såväl samhällsekonomiskt som mänskligt lyckat.

 

Effekterna kan vara av alltifrån psykologisk och fysiologisk till ekonomisk och social karaktär. Ledarhundar för blinda, polishundar, tullhundar och hästar inom militären har kunnat kompletteras med framgångsrika projekt med sällskapsdjur inom kriminalvården, äldreomsorgen och grundskolan. Detta arbete utvecklas successivt världen över, inte minst vad gäller hundar. I Sverige har terapihundar uppmärksammats och Socialstyrelsen i samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt tog nyligen fram en vägledning för hundar i vård- och omsorgsverksamhet. En liknande modell borde kunna överföras till fler verksamhetsområden och djur. I Frankrike och Österrike används sällskapsdjur i undervisningen för att få barn att träna sin förmåga att känna empati, överbrygga klyftor mellan grupper och träna ansvar. I Australien tränar unga med autism förmågan till socialt samarbete genom att ta hand om smådjur. Den amerikanska kriminalvården nyttjar hundar för att arbetsåteranpassa interner och bygga upp förtroende och ansvar. Det svenska kvinnofängelset Hinseberg har haft ett häststall som de kvinnliga internerna sköter.

 

Inom psykiatrin och åldringsvården fungerar ofta hundar och katter som del av terapi och välmående. En viktig del av rehabilitering och motion för funktionsnedsatta har länge varit ridning. På fält efter fält sker samarbete mellan djur och människa i samhällets tjänst. Detta arbete bör dock kunna intensifieras och utvecklas än mer i Sverige.

 

 

 

.

Birgitta Ohlsson (FP)

 

Said Abdu (FP)

Maria Weimer (FP)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och uppmärksamma sällskapsdjurens positiva effekter på människan och hur de kan nyttjas mer i samhällets tjänst inom vården, äldreomsorgen, skolan och kriminalvården, samt hur myndigheter och intresseorganisationer kan samarbeta bättre.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.