Till innehåll på sidan

Demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen

Motion 2022/23:220 av Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Demokratin i världen är idag viktigare än någonsin. På många håll hotas och till och med ifrågasätts demokratin. I Sverige har vi en lång tradition av demokrati och det ska vi vara stolta över.

Föreningsrörelsen och föreningslivet jobbar och har under decennier jobbat och starkt bidragit till demokratiutvecklingen i landet. Under mandatperioden 2018–2022 firades att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och då tog demokratin ett steg framåt.

Studieförbund, bygdegårdar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar och lantbruks­kooperativ är flera typer av rörelser som under många år jobbat och utvecklats i demo­kratins anda och som gör det på ett så fantastiskt sätt.

När nu på många håll i världen demokratin hotas eller ifrågasätts bör vi än mer i Sverige stärka och utveckla den. Ett bra sätt att göra detta är att genom föreningslivet och studieförbunden folkbilda kring demokratin och vad den betyder och har betytt. Ett projekt där demokratiska föreningar kan vara med och utveckla och stärka demokratin kan vara en viktig väg att gå.

Regeringen bör därför initiera och utreda hur föreningsrörelsen genom ekonomiska medel kan få jobba med dessa frågor om att stärka demokratin. Föreningsrörelsen är bäst på demokrativeckling och bör då uppmärksammas för det arbete man gjort och gör framåt.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.