Dags att sänka bensin- och dieselskatten

Motion 2019/20:1028 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över möjligheten att sänka bensin- och dieselskatten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har mycket höga skatter på bensin och diesel. Detta slår mycket hårt mot de som saknar alternativ och måste ha bilen för att livet ska fungera. Givet Sveriges geografi är vi i stor utsträckning beroende av bilen och andra fordon för att kunna åka till arbetet, handla mat, träffa vänner, fritidsaktiviteter, skjutsa barn, komma till läkare m.m.

Sverige är också ett land med långa avstånd och dessutom glesbefolkat där lastbils­transporter är nödvändiga för att handel och företag ska fungera. Höga bränsleskatter sänker vår konkurrenskraft och möjligheten att leva och bo i hela Sverige. Det är därför viktigt att vi ser över våra bränsleskatter om hela Sverige ska kunna leva och för att undvika att äventyra tillväxt och jobb i hela landet.

Det är inte rimligt att ett av Europas största och mest glesbefolkade länder, med ett stort behov av bensin- och dieseldrivna fordon och långa transporter, ska ha bland de högsta drivmedelsskatterna i Europa. Därför bör det göras en total översyn i syfte att sänka bensin- och dieselskatterna i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över möjligheten att sänka bensin- och dieselskatten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.