Daglig sysselsättning enligt LSS

Motion 2008/09:So255 av Roland Bäckman (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-01
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till daglig sysselsättning enligt LSS för personkrets 3.

Motivering

LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, bör ändras så att även personkrets 3 har rätt till någon form av daglig verksamhet.

Målet med LSS är att personer med omfattande, varaktiga funktionshinder ska få möjlighet att leva som andra. Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har enligt lagen rätt till daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten kan innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Daglig verksamhet har hittills riktat sig till personkrets 1 (med utvecklingsstörning eller autism) och 2 (med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder). Personkrets 3 enligt LSS omfattar personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns under lång tid samt inte omfattas av personkrets 1 eller 2. De omfattas idag inte av rätten till daglig verksamhet.

Utanförskapet för personer i personkrets 3 är stort eftersom bland annat tillgången till en arbetsmarknad i någon form är kraftigt begränsad. Att öka förutsättningarna till en bra rehabilitering genom en daglig sysselsättning för den här gruppen är givetvis i första hand en human fråga. Men det är sannolikt även på sikt en ekonomisk fråga eftersom behovet av andra insatser från det offentliga kan minska. Att ha en arbetsuppgift och att få uppleva arbetsgemenskap är viktigt för oss alla som samhällsmedlemmar. Därför bör lagen ändras så att även personkrets 3 har rätt till daglig verksamhet.

Stockholm den 30 september 2008

Roland Bäckman (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till daglig sysselsättning enligt LSS för personkrets 3.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.