Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Motion 2013/14:A234 av Billy Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet utgör diskrimineringsgrund.

Motivering

Enligt uppgift i media är den samlade rörelsen för personer med funktionsnedsättning starkt kritisk och orolig för att bristande tillgänglighet inte ingår som diskrimineringsgrund i gällande lagstiftning. Bakgrunden är den diskriminering som personer med funktionsnedsättning ständigt utsätts för vid mycket vardagliga tillfällen såsom att resa kollektivt, handla, gå på bio eller ta ut pengar på banken.

Handikappombudsmannen har argumenterat för att bristande tillgänglighet skall utgöra diskrimineringsgrund. Ombudsmannen har hänvisat till att cirka 80 % av anmälningarna till myndigheten om diskriminering har sin grund i bristande tillgänglighet.

Vi vill gärna se Sverige som ett föregångsland men det finns många länder som gått längre i detta avseende än vad Sverige gjort. Exempel på detta är USA och Storbritannien.

Ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet är en försättning för FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Landets 1,3 miljoner människor med funktionsnedsättningar behöver en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Mot denna bakgrund finns ett behov att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet utgör diskrimineringsgrund.

Stockholm den 1 oktober 2013

Billy Gustafsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet utgör diskrimineringsgrund.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.