Till innehåll på sidan

Betalningsservice och kontanthantering på landsbygden

Motion 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-25
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för betalningsservice och kontanthantering på landsbygden.

Motivering

Sedan Svensk Kassaservice lades ned har penninghanterandet på landsbygden försvårats. För lokalbefolkningen har det inneburit försämrad tillgång till kontantuttag, och för handlarna har faran med att inte snabbt kunna lämna in dagskassor inneburit en osäkrare arbetssituation samtidigt som näringsidkarna många gånger fått vänta allt fler dagar innan pengarna har hamnat på bankkontot.

På vissa avlägsna orter i Norrlands inland samt i skärgården har Post- och telestyrelsen (PTS) ingått särskilda avtal med handlare eller andra serviceföretag för att underlätta kontanthantering och betalservice för lokalbefolkningen.

Med detta exempel som bakgrund bör man se över hur tillgängligheten till kontantuttag och betalservice kan förbättras på landsbygden i hela landet.

Stockholm den 25 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för betalningsservice och kontanthantering på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.