Till innehåll på sidan

Besöksnäringen i Skåne

Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den skånska besöksnäringen är av stor nationell betydelse. Det geografiska läget med närheten till kontinenten gör att en stor del av besökare till Sverige och Skandinavien kommer till Skåne.

Landskapet är en magnet för turism och besöksnäring. Skåne räknas in bland tio-i-topp-besöksmål i Europa av internationella bedömare. Bland annat angav New York Times för ett par år sedan Skåne som enda svenska region som ett av de främsta besöksmålen i Europa.

Besöksnäringen är idag en basnäring och en av Sveriges största exportnäringar. Området spänner över en mängd olika myndigheter och politikområden, och omfattar många engagerande frågor. Denna motion syftar till att lyfta Skånes betydelse som besöksmål utifrån nationellt intresse.

Syftet är att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor. Framgångsfaktorer för besöksnäringens utveckling är att samverka samt att ta tillvara och sprida kompe­tens. Region Skåne har i inspel till den nationella strategin för tillväxt i besöksnäringen lyft fram områden som digitalisering, infrastruktur, forskning och innovation. Samtliga vänder sig till befintliga myndigheter och organisationer.

Det är angeläget att bygga in kunskap kring besöksnäringsfrågorna och nyttja den befintliga strukturen, och inte bygga upp nya funktioner. Skåne har, när det gäller kortresandet, en mycket intressant exportprodukt med Tyskland, Danmark och Polen som närmarknader. Det är weekendresor som genomförs med bil, buss eller tåg från till exempel Berlin, Hamburg och Stettin. För Skånes del är det inte minst viktigt att bredda det nordiska samarbetet med framför allt Danmark. Vad som erbjuds på landsbygden i Skåne är till exempel cykel‑, golf- eller gästgiveripaket. Det finns ett stort utbud av matställen och kulturarrangemang med konsten i fokus, stränder, pittoreska fiskelägen och blommande äppelodlingar. Kontrasten till detta blir stadslivet med det stora utbudet och gångavstånd till olika begivenheter. Hotell, gallerier, musiklivet och mångfalden inom kulturlivet lockar. Genom att kraftsamla organisatoriskt och marknadsförings­mässigt kan den svenska turistnäringen utvecklas ytterligare och nå de av framtids­programmet uppsatta målen. I detta arbete är Skåne som en sammanhållen och attraktiv region en god utgångspunkt att spinna vidare på.

Staten kan i samarbete med olika intressenter utforma ett strategiskt utvecklings­program för besöksnäringen. Därför bör besöksnäringens insatser i den internationella marknadsföringen med fördel organiseras i långsiktiga partnerskap för de resmål eller teman som branschen prioriterar. Det kan till exempel handla om fasta marknadskontor utomlands eller återkommande mässor och dylikt. Att staten och näringen tillsammans prioriterar och genomför de gemensamt finansierade aktiviteterna är av stor vikt för fortsatt utveckling och tillväxt.

Skåne är också ett av Sveriges mest tätbefolkade områden, med 1,3 miljoner invånare på cirka 11 000 km² stor yta finns det gott om plats att njuta av livet och ha en stund för sig själv.

Skåne har en lång historia och var länge en del av Danmark, vilket ofta märks på historiska platser, i språket och i kulturen. Här finns också lämningar ända tillbaka från vikingatiden, välbevarade medeltida kyrkor och byar i renässansstil. Kort sagt – den historieintresserade får sitt lystmäte här.

Skåne har varierande natur och bördiga jordbruksmarker, frodiga skogar och klara sjöar. Här finns 125 mil vandringsled på Skåneleden och tre nationella cykelleder för den som vill lära känna Skånes natur på nära håll. Landskapet är omgivet av över 573 kilometer kustlinje i tre riktningar, som varierar mellan vidsträckta sandstränder och branta klippsluttningar.

Mellan slättlandets jordbruk och kustens charmiga fiskebyar finns också ett stort antal slott, herrgårdar, museer och magnifika trädgårdar. För den som föredrar stads­miljöer kan det istället vara en idé att utforska stadslivet i Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Ystad, Landskrona, Trelleborg, Hässleholm, Ängelholm, Simrishamn med flera städer eller tätorter. Eller kombinera allt – i Skåne är allting nära.

Med växande flöden kommer även en ökad belastning på besöksmål och klimat. Nu mer än någonsin tidigare behövs en tydlig plan för att förvalta och utveckla turismen på ett hållbart sätt. I detta arbete är samarbete mellan stat, region, kommuner, föreningsliv och näringsliv av avgörande betydelse.

 

 

Per-Arne Håkansson (S)

 

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Lena Emilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Ola Möller (S)

Annelie Karlsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Niklas Karlsson (S)

Rikard Larsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.