Bemötande av våldsutsatta kvinnor

Motion 2023/24:1084 av Azra Muranovic m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortbilda och stärka vårdpersonal och andra relevanta yrkesgrupper i bemötandet av våldsutsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Många kvinnor lever under andra typer av misshandel än de fysiska i sina förhållanden så som psykiskt, materiellt och ekonomiskt våld.

För att bekämpa mäns våld mot kvinnor och fånga upp dessa utsatta kvinnor, måste vi säkerställa att samhället har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att bemöta våldsutsatta kvinnor på ett empatiskt, stödjande och professionellt sätt. Upp­lysning och utbildning är nyckelfaktorer i detta arbete och därför måste fortbildning för vårdpersonal och andra yrkesgrupper inom området intensifieras. Det bör därför vara obligatoriskt att bemötande av våldsutsatta ingår i utbildningsprogram även för vårdadministratörer som möter våldsutsatta kvinnor. Men också att kunskapen är evidensbaserad och kontinuerligt uppdateras med den senaste forskningen inom området. För att minska den samhällsskada som mäns våld mot kvinnor skapar är det avgörande att hälso- och sjukvårdspersonal, administratörer, lärare, poliser och social­arbetare kontinuerligt ökar medvetenheten och kompetensen inom bemötande och stöd.

Önskvärt är också ett tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor får ett holistiskt och samordnat bemötande, samt att resurser tilldelas för utbildningsprogram och material som främjar en djupare förståelse för de komplexa behov och utmaningar som våldsutsatta kvinnor står inför.

Genom att investera i utbildning och ökad medvetenhet kommer samhället att vara bättre rustat att bemöta våldsutsatta kvinnor på ett sätt som främjar deras hälsa, säkerhet och välbefinnande men också bidrar till stora samhällsvinster.

 

 

Azra Muranovic (S)

 

Carina Ödebrink (S)

Johanna Haraldsson (S)

Niklas Sigvardsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortbilda och stärka vårdpersonal och andra relevanta yrkesgrupper i bemötandet av våldsutsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.