Bekämpning av terrorism

Motion 2022/23:1811 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kartläggning av islamismen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokrativillkor för bidrag i civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utländsk finansiering av moskéer och andra föreningar som riskerar att bidra till radikalisering, våld eller terror och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en spärrlista för hatpredikanter och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Forum för levande historia bör få i uppdrag att informera om våldsbejakande islamism vid sidan av sitt befintliga uppdrag att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot samröre med terrorstämplade organisationer och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som strider för eller stöder terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunna återkalla svenskt medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap som aktivt medverkat eller varit delaktiga i terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Islamismen begränsar kvinnor och mäns frihet att få leva sina liv som de själva önskar, men den står också i direkt konflikt med vårt samhälle eftersom islamister anser att staten ska underställas Allah och sharialagar. Sverige och andra västerländska demo­kratier saknar legitimitet enligt dessa extremister. Islamismen hotar därför enskilda människors frihet, men den hotar också vår demokrati och dess terrorism utgör ett allvarligt hot mot Sverige.

Under flera decennier har det pågått en kamp mot islamistisk terror, men för att bekämpa terrorismen krävs också en kamp mot islamismen.

För det första behövs en kartläggning av islamismen i Sverige. Det finns uppgifter om islamistiskt samröre med kriminella nätverk och påverkan genom moskéer, skolor och stiftelser. Det finns mindre föreningar i kommuner och de aktiverar sig i studie­förbund, vilket studier från Försvarshögskolan har visat. Centrum mot våldsbejakande extremism bör mot bakgrund av utvecklingen de senaste årtiondena få i uppdrag att göra en heltäckande studie, där attityder bland människor undersöks för att vi ska få en mer heltäckande bild av hur utbredd islamismen är i Sverige.

För det andra behöver vi kunna sätta stopp för alla offentliga bidrag till föreningar med islamistiska eller odemokratiska kopplingar. Det behövs ett välavvägt och träff­säkert demokrativillkor för bidrag till det civila samhället. Det är fullständigt oaccep­tabelt hur islamister i Sverige under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner tack vare offentligt stöd från staten – våra skattepengar.

Vi måste för det tredje förbjuda utländsk finansiering av moskéer och andra föreningar som riskerar att bidra till radikalisering, våld eller terror. Idag sponsrar ett flertal stater som Saudiarabien och Qatar bland annat moskéer i Sverige. De gör det med en extremistisk och antidemokratisk agenda. Svenska myndigheter borde omedelbart ges i uppdrag att stoppa detta.

Hatpredikanter som reser till och inom Europa för att sprida hat och extremism behöver kunna stoppas på ett effektivt sätt. Sverige bör därför vara pådrivande inom EU för att upprätta en gemensam spärrlista mot hatpredikanter som annars obehindrat kan resa fritt för att sprida sin extremism i Europa.

Förebyggande arbete för att motverka islamismen behöver bedrivas i landets skolor. Forum för levande historia bör därför få i uppdrag att informera om våldsbejakande islamism vid sidan av sitt befintliga uppdrag att informera om Förintelsen och kom­munismens brott mot mänskligheten.

För att en vassare lagstiftning när det gäller förbud mot samröre med terror­stämplade organisationer. Problemen är inte lösta i och med de lagar som till slut trädde i kraft den 1 mars 2020. Straffet för samröre med terrororganisationer måste skärpas och definitionen av samröre behöver vidgas. De undantag som finns i föreningsfriheten är dessutom fullt tillräckliga för att införa ett betydligt mer omfattande förbud av del­tagande i terrororganisationer.

Den som trotsar lagen och väljer att stödja eller strida för en terrororganisation ska kunna dömas för landsförräderi. Internationell terror utgör ett hot mot svenska intressen och lagen om landsförräderi behöver uppdateras så att den är anpassad till vår tids konflikter. Den som aktivt medverkar eller varit delaktig i terroristbrott ska dessutom kunna förlora sitt svenska medborgarskap om personen i fråga har dubbelt medborgar­skap. Medborgarskap innebär både rättigheter och skyldigheter och den som väljer att sätta sin lojalitet till terrororganisationer som Islamiska staten eller al-Qaida istället för till Sverige bör anses ha förverkat sin rätt till medborgarskap.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Yrkanden (8)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kartläggning av islamismen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokrativillkor för bidrag i civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utländsk finansiering av moskéer och andra föreningar som riskerar att bidra till radikalisering, våld eller terror och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en spärrlista för hatpredikanter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Forum för levande historia bör få i uppdrag att informera om våldsbejakande islamism vid sidan av sitt befintliga uppdrag att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot samröre med terrorstämplade organisationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som strider för eller stöder terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunna återkalla svenskt medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap som aktivt medverkat eller varit delaktiga i terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.