Bekämpning av ogräsen stånds och renkavle

Motion 2021/22:196 av Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-22
Granskad
2021-09-23
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bekämpning av ogräsen stånds och renkavle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ogräsen stånds och renkavle sprider sig på många håll i landet och ställer bl.a. till problem för lantbrukare. Renkavle sprids i spannmål som odlas medans stånds är ogräs som växer och som är farligt för betesdjur om det inte bekämpas. Stånds kan också växa längs med vägnätet och i dikeskanter.

Båda dessa ogräs påverkar lantbruket negativt och kan också göra att livsmedels­produktionen i olika områden störs. Jordbruksverket har rekommendationer på hur man kan bekämpa ogräset stånds om man får in det på sina ägor. Men i och med att både stånds och renkavle sprider sig och även växer längs exempelvis vägar så behöver också staten ta ett större ansvar i att bekämpa dessa båda ogräs.

Regeringen bör därför snarast ge Jordbruksverket och Trafikverket i uppdrag att se över hur ogräsen stånds och renkavle kan bekämpas där staten ansvarar för kantklipp­ning m.m. Detta uppdrag bör ges så att ogräset kan börja att bekämpas från säsongen 2022. 

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bekämpning av ogräsen stånds och renkavle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.