Till innehåll på sidan

Behovspröva barnbidraget

Motion 2020/21:1988 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en behovsprövning av barnbidraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnbidraget är ett generellt bidrag som utgår med fasta belopp per barn oavsett föräldrar­nas inkomst. Diskussionen om behovsprövning av barnbidraget har diskuterats sedan det allmänna barnbidraget infördes 1948. Sedan dess har det allmänna barnbidraget betalats ut till alla föräldrar med barn under 16 år. Drygt 1,2 miljoner föräldrar får barnbidrag varje månad. Barnbidraget består av ett allmänt barnbidrag, ett förlängt barnbidrag och ett flerbarnstillägg.

Det allmänna barnbidraget betalas ut med 1 250 kronor i månaden för varje barn och de som har två eller fler barn får även ett flerbarnstillägg.

Flerbarnstillägget betalas ut med 150 kronor i månaden för det andra barnet, 580 kronor i månaden för det tredje barnet, 1 010 kronor i månaden för det fjärde barnet och 1 250 kronor i månaden för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Utgifterna för det allmänna barnbidraget var 2019 cirka 29,2 miljarder kronor.

I en rapport från Riksrevisionen 2020 framkom att när gränsen för barnbidragets flerbarnstillägg sänktes från tre till två barn år 2005 minskade träffsäkerheten i bidraget väsentligt.

Tanken med bidraget är att det ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer i Sverige. Men bidraget betalas till alla vårdnadshavare oavsett inkomst och därför bör en översyn göras för att utreda möjligheten och konsekvensen av att inkomstpröva barnbidraget.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en behovsprövning av barnbidraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.