Avskaffa flygskatten

Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell flygskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett utav Europas mest glesbefolkade länder. För att människor ska kunna arbeta och bo i hela vårt land utgör därför flyget en viktig del av det samlade transport­systemet. Trots detta införde den rödgröna regeringen en flygskatt. Införandet av denna typ av skatt dömdes ut i 8 av 10 remissinstanser och har sagts slå hårt mot jobb och sysselsättning då luftfarten skapar 80 000 direkta arbetstillfällen plus 100 000 jobb inom den svenska turistnäringen.

Det svenska inrikesflyget står idag för 1 % av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 %. Kring flygets utsläpp kommer 80 procent från resor över 150 mil, det vill säga ett avstånd där det aldrig kommer att finnas något realistiskt alternativ till flyget.

Det vanligaste argumentet för flygskatten är att flyget ska bära sina egna klimat­kostnader. Beräkningar har dock visat att flygskatt är ett mycket ineffektivt sätt att minska utsläppen. Den potentiella utsläppsminskningen är cirka 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Om syftet med flygskatten är att reducera utsläppen av växthusgaser är risken stor att detta verktyg är kontraproduktivt. Höjda biljettpriser och ett minskat antal avgångar leder troligen till att fler tar bilen, vilket istället innebär ökade utsläpp. För att minska utsläppen bör fokus istället exempelvis ligga på en större inblandning av mer biodrivmedel och satsningar på forskning och tekniska lösningar.

Ett flertal av våra europeiska grannar har prövat att införa en flygskatt för att sedan ta bort den. Till dessa hör bland annat Danmark, Nederländerna och Irland där de samhällsekonomiska konsekvenserna visade sig vara alltför negativa. Effekterna av den svenska flygskatten är ännu svåra att mäta, men internationell erfarenhet visar att flygskatt innebär en förlustaffär för statskassan, vilket i sin tur innebär minskade resurser för till exempel klimatinvesteringar. En flygskatt leder sammanfattningsvis till färre jobb, gör det svårare för flyget att genomföra sin gröna omställning och försämrar tillgängligheten i Sverige. Regeringen bör därför överväga ett avskaffande av den beskattning av flyg som återinfördes våren 2019 innan Moderaternas och Kristdemo­kraternas budget hann avskaffa densamma den 1 juli 2019.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell flygskatt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.