Avlivning av djur enligt djurskyddslagen (2018:1192)

Motion 2023/24:1757 av Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera djurskyddslagen (2018:1192) för att minska antalet avlivningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I djurskyddslagen (2018:1192) finns bland annat bestämmelser som gör det möjligt för länsstyrelserna att omhänderta djur under vissa förhållanden. Enligt lagstiftningen är det också länsstyrelsen som beslutar om vad som ska hända med omhändertagna djur.

Länsstyrelsen i Skåne valde den 3 juni 2021 att avliva åtta omhändertagna katter, vilket skapade starka reaktioner över hela vårt land. Enligt den ideella organisationen Kattjouren, som noggrant studerat veterinärintygen, var katterna med enstaka mindre undantag ”utan anmärkning”. Ansvarig veterinär anger inte i sitt utlåtande att katterna behöver avlivas av djurskyddsskäl, utan att ”omplacering är avvaktande” eftersom det förelåg ”stor risk för smitta, kattsnuva, då område med kattsnuva (enligt uppgift)”. Minst en av dessa katter uppges även ha varit dräktig.

Dessa katter avlivas således, trots att såväl föreningar och organisationer som privatpersoner visat intresse för att omhänderta katterna och låta katterna erhålla erforderlig vård, utifrån hörsägen att det eventuellt finns smitta i det område de levt sina liv.

Länsstyrelsen i Skåne står fast vid att beslutet om avlivning var rätt och hänvisar till att alternativ saknades på grund av nu rådande djurskyddslagstiftning.

Med anledning av ovan föreslår jag att djurskyddslagen (2018:1192) ses över och revideras på sådant vis att onödiga avlivningar i absolut möjligaste mån skall undvikas.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera djurskyddslagen (2018:1192) för att minska antalet avlivningar och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Betänkande 2023/24:MJU11

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.