Åtgärder mot

Motion 1988/89:So201 av Karin Israelsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89:So201

av Karin Israelsson (c)
Åtgärder mot

Mot.
1988/89
So201-206

Av de inkomster som kommer staten till del genom spel och lotteriverksamhet
återgår inte något ekonomiskt stöd till dem som genom sitt spelande
drabbas av stora spelskulder. Inga insatser vad det gäller forskning sker, det
saknas åtgärder för att informera människor om hjälp och stöd vid
spelberoende och något stöd till en länkrörelse existerar ej.

Genom främst spel på trav- och galoppbanor finns det åtskilliga personer
som skuldsätter sig med stora belopp på grund av felaktigt inslagna
förhoppningar när spelet inte givit de vinster de trott. För dessa spolieras hela
framtiden. En man berättade för mig om sin halvmiljonskuld som innebar att
han varje månad skulle betala ett belopp av ca 8 000 kr för att klara
ränteutgifterna. Han såg inte någon rimlig möjlighet att klara sin skuldsanering
trots att viljan fanns.

För denna grupp av människor borde det finnas ett ackordsystem som efter
ett antal år, när de visat sin förmåga och vilja till skuldsanering, också löste
dem från återstående skulder. Detta borde då också vara sammanknutet med
krav på rehabiliteringsinsatser. Då det i dag saknas vårdplatser i den
omfattning som krävs behöver dessa också byggas ut.

Detta borde vara ett moraliskt ansvar som staten ikläder sig i och med att
man också tillåter en allt mera expanderande spelverksamhet finansiera
statsutgifterna.

Hemställan

Med stöd av det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag till vård och skuldsanering
av spelberoende.

Stockholm den 8 januari 1989

Karin Israelsson (c)

1

1 Riksdagen 1988/89.3sami. NrSo20I-206

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till vård och skuldsanering av spelberoende
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till vård och skuldsanering av spelberoende
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.