Återbruk i byggsektorn

Motion 2023/24:772 av Larry Söder (KD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om incitament för företag, kommuner och organisationer som aktivt främjar och praktiserar återbruk i byggsektorn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Byggsektorn i Sverige genererar omkring 12 miljoner ton avfall årligen. Samtidigt skulle mycket av det som slängs kunna återanvändas. Återbruk är ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre och minska klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Ändå är återanvändning av byggvaror fortfarande relativt ovanligt. Inte minst gäller detta i kommuner runt om i Sverige.

Ett exempel på avfall som med fördel skulle kunna hanteras annorlunda är impregnerat trä. Skyddat trä har en historia av att inte vara bra för miljön men är idag ett hållbart val och kan ingå i svanmärkta lekparker och hus, vilket är ett bevis på att träindustrin har tagit stora kliv framåt. Inte minst kan materialet med fördel återvinnas tack vare sin långa livslängd.

Ett framgångsexempel som med fördel skulle kunna användas runt om i Sverige är Kikås i Mölndals kommun där man med stöd av träskyddsbranschen valt att gå före och bryta en dålig tradition där allt impregnerat trä helt felaktigt behandlats som farligt avfall. Istället återanvänds nu majoriteten av det impregnerade träet. Detta är positivt eftersom impregnerat trä idag spelar en så viktig roll i byggnationen av våra privata och offentliga utemiljöer.

I grunden handlar det om att ta vara på virke som brukar kastas och brännas upp. Istället tas det tillvara och säljs till nästa innehavare. Återbruk av byggmaterial är ett smart sätt att minska avfallsmängderna runt om i Sverige. Mölndalsexemplet är bara ett av många goda exempel.

Riksdagen bör överväga möjligheten att lagstifta om ekonomiska incitament för företag, kommuner och organisationer som aktivt främjar och praktiserar återbruk. Genom att utveckla riktlinjer, öka medvetenheten, skapa incitament och främja forskning kan vi minska miljöpåverkan och minska avfallsmängderna samtidigt som vi bevarar viktiga resurser.

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om incitament för företag, kommuner och organisationer som aktivt främjar och praktiserar återbruk i byggsektorn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
    Behandlas i
    Civilutskottet
    Betänkande 2023/24:CU13

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.