Till innehåll på sidan

Arbetslöshetsförsäkringens utformning

Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringens utformning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringen ska utformas så att det alltid lönar sig att arbeta, utan att den för den skull leder till en press nedåt på villkor och löner.

Det är centralt att reglerna för deltidsarbetslösa i arbetslöshetsförsäkringen är rimliga. När a-kasseersättningen snabbt beskärs, läggs ansvaret för deltidsarbetslösheten på den enskilde, trots att den enskilde många gånger har liten möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt ges den som har drabbats av deltidsarbetslöshet inte drivkrafter att ta alla arbetstimmar som erbjuds.

Nuvarande begränsningsregel innebär i praktiken att det efter en tids deltidsarbete, oavsett om det är fast eller tillfälligt, kan vara bättre att avstå från visst arbete och gå ut i heltidsarbetslöshet.

Det är av stor vikt att vi ska ha en a-kassa som är lika bra för kvinnor som män då man blir arbetslös. Arbetslivets villkor måste förbättras för kvinnodominerade yrken så att heltid blir norm och eftersom arbetslivet inte ser ut så för väldigt många ofta kvinnor så bör man ha en a-kassa som fungerar när man blir arbetslös och bara får deltid eller timmar att jobba på.

 

 

Paula Holmqvist (S)

 

Jörgen Hellman (S)

Veronica Lindholm (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringens utformning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.