Höga bränslepriser

Interpellation 2022/23:92 av Patrik Björck (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-12-01
Överlämnad
2022-12-02
Anmäld
2022-12-05
Sista svarsdatum
2022-12-16
Svarsdatum
2023-01-31
Besvarad
2023-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Sverige och Europa befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. Rysslands energikrig pressar upp priserna på olja, gas och el. Det märks för många svenskar – inte minst på bensinstationen, där priserna på bensin och diesel är onormalt höga.

Finansministern, och hennes parti, gick till val på att sänka priset på bensin och diesel kraftigt. I budgetpropositionen för 2023 lyser den utlovade handlingskraften med sin frånvaro. Priseffekten av regeringens budgetproposition blir 14 öre på bensin och 40 öre på diesel. Det är ett rejält löftesbrott och en dyr och ineffektiv åtgärd. 

Jag vill med anledning av detta fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder inom sitt ansvarsområde för att uppfylla löftet om att sänka priset på bensin och diesel i nivå med det som utlovades i valrörelsen?

Debatt

(15 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:92, Höga bränslepriser

Interpellationsdebatt 2022/23:92

Webb-tv: Höga bränslepriser

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 38 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Fru talman! Vad trevligt att ses här igen!

Patrik Björck har frågat finansministern om hon avser att vidta några åtgärder inom sitt ansvarsområde för att uppfylla löftet om att sänka priset på bensin och diesel i nivå med det som utlovades i valrörelsen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.

För att sänka priset på bensin och diesel till den nivå som utlovades i valrörelsen har regeringen, i ett första steg, föreslagit en sänkning av skatten på bensin och diesel om totalt 6 miljarder kronor för 2023. Riksdagen har sedermera beslutat i enlighet med regeringens förslag, och de nya reglerna har varit i kraft sedan den 1 januari 2023.

Utöver det föreslår regeringen att den tillfälliga skattenedsättningen på jordbruksdiesel förlängs. Det innebär en skattelättnad på cirka 380 miljoner kronor för de omkring 25 000 svenska företag som berörs av förslaget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen har slutligen aviserat att reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024, vilket ska gälla under mandatperioden.


Anf. 39 Patrik Björck (S)

Fru talman! Skratta eller gråta? Det har varit en fråga som ställts i den här kammaren ibland. När man hör svaret från energiministern är det faktiskt en fråga man kan ställa sig.

Då börjar jag fundera över hur väljarna i min valkrets tänker. Jag kan meddela energiministern att i min valkrets finns det ingen som skrattar åt energiministerns svek. Jag tror inte att man gråter heller, men man är uppriktigt förbannad, arg, besviken och ledsen över att man inte kan lita på politiker.

Jag träffade i valrörelsen många som jag diskuterade politik med och som återkom till de här löftena från Ebba Busch och Ulf Kristersson om att man skulle sänka priset med 9 kronor och 10 kronor och så vidare. Väldigt många väljare i min valkrets - Skaraborg är min valkrets, för övrigt; den ligger någonstans mellan Vänern och Vättern, kan jag upplysa Ebba Busch om så att hon vet ungefär var i geografin den finns - är i dag väldigt upprörda över det här sveket.

När man ställer frågan som jag gör finns det inget som helst ens försök från regeringen att svara på hur man ska uppfylla de här löftena. Att man så här långt inte har gjort det har ju alla märkt. Jag tankade bilen i går, fru talman, och kunde konstatera att bensinen var lite dyrare än när regeringen tillträdde. Det är ju intressant att tänka på. Då funderar jag så här, och det kan ju vara en fråga till energiministern: Om bensinpriset har stigit sedan regeringen tillträdde, är det bensinpris som väljarna i min valkrets Skaraborg har att betala ett Putinpris eller möjligen ett Ebbapris?

Det är där verkligheten finns - det är vid pumpen. Och det finns ingen som ska tanka som känner igen att priset har sänkts med de här 9 eller 10 kronorna som man pratade om.

Sedan finns det en annan detalj som är lite spännande, och det är att finansministern inte vill ta på sig ansvaret och svara på den här interpellationen utan skickar den vidare till energiministern. Det kan man alltid fundera över. "Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen", säger energiministern. Vi har ju fått det fastslaget i kammaren många gånger att regeringen fattar kollektiva beslut, så finansministern skulle naturligtvis kunna svara. Man skulle också kunna tänka sig att finansministern har ett visst ansvar för budget och skatter, men det är en annan sak.

I svaret finns det också en diskussion om en skattenedsättning för jordbruksdiesel, och det är väl bra. Men det var inte detta som väljarna i första hand röstade för.

Det sägs att man kanske ska sänka reduktionsplikten till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024. Men det var inte detta väljarna röstade för - att man kanske, osäkert när och hur mycket, ska sänka reduktionsplikten.

Man lovade väljarna upp till 10 kronor lägre pris vid pump. Där har man svikit sina väljare; det är ofrånkomligen så.


Anf. 40 Linus Sköld (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Sverige är avlångt och ser väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Jag bor, min skånska till trots, i de nordligaste delarna av landet, i det allra nordligaste länet - i Älvsbyn i Norrbottens län. Där är det glest mellan husen, kan man säga.

I snart sagt hela Norrbotten är bilen inte bara viktig för bekvämligheten utan en livsnödvändighet. Det går inte att ta sig från hemmet på den ena orten till arbetet på den andra utan bilen. Det går inte att skjutsa barnen till träningen på kvällen utan bilen. Det går inte att handla matvaror, kläder eller någonting annat utan bilen när man bor i de delar av landet där det är glest mellan husen.

När bränslepriserna stiger på det sätt de gjort det senaste året slår detta givetvis hårdast mot dem som är beroende av bilen för att livet ska fungera och som inte har några alternativ till bilen. Vi socialdemokrater har ända sedan krigsutbrottet med stor tydlighet visat att vi förstår detta. De som behöver stödet bäst ska få det mest. De krisstöd vi föreslog förra våren, när vi lade fram ett förslag till förändrat reseavdrag, och den tankrabatt vi föreslog i vår budgetmotion har inneburit att det har funnits en glesbygdsprofil. Vi har gett mest till dem som behöver bilen bäst.

Alla dessa förslag avvisas enträget av regeringen och regeringsunderlaget. I stället säger regeringen: Vi ska sänka skatten rakt av på bensin och diesel. Av 1 krona blev det 14 öre. Den 1 januari sänktes priset på bensin med 14 öre. Dagen efter höjde de stora bränslebolagen priset med 30 öre. Hela skattesänkningen åts alltså upp ett dygn senare. Det kostade nästan 7 miljarder att göra detta.

Min fråga är: När kommer regeringen tillbaka med förslag som på riktigt kan göra skillnad för dem som inte har några alternativ till bilen? Socialdemokraterna har presenterat gott om idéer till förslag som skulle göra större skillnad för dem som är beroende av bilen än för dem som har bilen för bekvämlighet. När kommer regeringen tillbaka med förslag som kommer att göra riktig skillnad för dem som är beroende av bilen?


Anf. 41 Magnus Oscarsson (KD)

Fru talman! Tack för att jag får vara med i denna interpellationsdebatt! Bränslepriserna är en viktig fråga som vi har debatterat här i kammaren väldigt många gånger. Som del av den dåvarande oppositionen hade jag mycket åsikter om vad den förra regeringen borde ha gjort. Nu är det intressant att höra vilka påhopp vi i den nuvarande regeringen utsätts för av den förra regeringen. Det har faktiskt skett mycket. Vi har sänkt skatten på drivmedel, och mer är på väg.

Det är otroligt viktigt att ta en sådan fråga som bränslepriserna på största allvar. Jag vet inte hur många människor som sa till mig när jag åkte runt i Sverige att skatten är alldeles för hög på just diesel och bensin.

Vi diskuterade förut olika delar av Sverige. Själv kommer jag från Ödeshög, en ort där många åker till olika platser. En person sa till mig: Magnus, jag kan inte åka längre; det är för dyrt. Det var precis detta som den här regeringen hörde.

Någon ledamot undrade om man skulle skratta eller gråta. Var det något som många sa förut så var det att de grät - det var alldeles för höga priser. Därför är jag så glad för att den här regeringen nu har lovat att ta tag i reduktionsplikten. Faktum är nämligen att jag tankade min dieselbil för över 28 kronor litern när det var som värst. Med en sänkning av skatten nu och en sänkning av reduktionsplikten från den 1 januari 2024 kommer det att hända saker - den saken är klar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

När oppositionen nu kommer med kritik mot detta tycker jag att vi ska ha klart för oss vad det var som hände förut. Vi hade exempelvis en reduktionsplikt. Den är i dag på ungefär 30,5 procent. Men målet för den förra regeringen var att den skulle upp till 66 procent. Varenda människa i det här landet kan begripa att priset skulle ha gått upp med en sådan ökning av reduktionsplikten. Nu kommer man och säger: Uj uj uj, vad priset är högt! Då ska man veta hur det kunde ha blivit om den förra regeringen hade fortsatt. Då var planen att reduktionsplikten skulle upp till 66 procent, med mycket högre pris vid tankning.

En ledamot sa att Socialdemokraterna har många förslag. Det låter ju väldigt bra. Han nämnde att man skulle få en tankning gratis, i princip - en tankrabatt, tror jag att han pratade om. En tankrabatt låter fantastiskt bra, men alla andra tankningar, då? Om priset är uppåt 28 kronor, vad pratar vi om då?

Jag tycker att man måste inse att den här regeringen kommer att göra och redan har gjort allt den kan och naturligtvis kommer att se till att reduktionsplikten sänks. Och då vet vi att priset kommer att gå ned.


Anf. 42 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det är faktiskt riktigt underhållande att så här en tisdagseftermiddag höra socialdemokratiska riksdagsledamöter som nu slipper Miljöpartiets bojor. Det måste vara så, fru talman. Det kan inte vara så att de här riksdagsledamöterna från Norrbotten och Västerbotten har suttit tysta i åtta år, i sina egna riksdagsgrupper, till exempel.

Vad var dieselpriset 2014, när ni tog över makten? Jag hörde att någon nämnde priset nyss i debatten. Det finns jättebra information om detta på nätet. Det var 14 kronor och 94 öre. Så var det, fru talman, innan Miljöpartiet tog makten i Sverige och bestämde att diesel- och bensinpriserna skulle chockhöjas.

Vi hörde en eldebatt här tidigare i dag. Miljöpartiet har ställt till mycket skada i Sverige med sin politik. Den har varit extremt landsbygdsfientlig. Men det är Socialdemokraterna som har tillåtit detta.

Alla de argument som har anförts här när det gäller varför man ska kunna leva i hela Norrland och hela Sverige är helt korrekta. Vi måste värna konkurrenskraften. Man måste kunna bedriva ett tillverkande företag i Ljusdal och frakta sina produkter ned till Mjölby över natten. Det är självklart.

Hur har ni socialdemokrater kunnat tillåta att dieselpriset steg med i princip 10 kronor per liter under åtta år? Det steg från 14,94 den dag ni tog över makten till 24,36 den 9 september i fjol. I går kostade dieseln 23,61 enligt den uppställning som finns på nätet. Det är lite billigare, alltså. Men den relevanta frågan är: Vad hade dieselpriset i dag varit om olyckan hade varit framme och Miljöpartiet hade fått fortsätta att styra Sverige? Vi får väl tro vad Miljöpartiet självt säger, nämligen ungefär 2 kronor dyrare per liter. Det är jättemycket pengar för alla, men det är särskilt mycket för åkerier, naturligtvis.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har en regering som ibland hånas av Stockholmsmedier, inte minst ledarsidorna, som tycker att det är illa att regeringen nu sänker kostnaderna för bilismen, förstärker konkurrenskraften och förbättrar köpkraften för hushållen, men det tror jag att regeringen klarar av.

Jag är själv född och uppvuxen i Norrbotten, även om jag flyttat från Boden till Gävle. Jag tror att man i Norrbotten förstår att man har en regering som ser hela Sverige och förstår att vi måste sänka kostnaderna för bilismen. Vi måste förbättra vägnätet. Vi måste göra det möjligt att bo, leva och driva företag i hela Sverige. Även i Norrbotten måste man ha råd att tanka sin bil.

Tänk om man under åtta år hade fått höra en enda socialdemokratisk riksdagsledamot säga att vi faktiskt borde sänka bensin- och dieselkostnaderna! Men ni var tysta då. Ni var helt knäpptysta.

Jag tycker att det är befriande att höra vad ni egentligen tycker, nu när ni slipper Miljöpartiets bojor. Det är bra att ni hyllar regeringen för att den sänker kostnaderna för drivmedel. Det är positivt. Men det hade varit ärligt om ni också hade haft en egen regering och en egen finansminister som gått i den riktningen i stället för att ständigt chockhöja kostnaderna för bilismen.

Regeringen är på rätt väg. Jag ser verkligen fram emot den 1 januari nästa år, när reduktionsplikten förändras till EU:s lägstanivå. Vi får se vad den är då, men det är ett steg i rätt riktning. Sverige har åtta förlorade år bakom sig, men nu har man äntligen vänt kursen.


Anf. 43 Isak From (S)

Fru talman! Till Magnus Oscarsson och Lars Beckman, som kanske har följt debatten på håll, vill jag säga att vi tidigare har haft en biodrivmedelsdebatt här. Vi har haft en debatt om stöd och höga energikostnader.

Miljöpartiet kan ju beskyllas för mycket, men de kan knappast beskyllas för världsmarknadspriset på olja. De kan knappast heller beskyllas för Rysslands helt fruktansvärda invasionskrig i Ukraina. Det är saker som påverkar oss väldigt mycket.

Jag har en dieselbil. Lars Beckman kanske också har en. När jag tankade diesel i går kostade den 24,30, och då var majoriteten av dieseln rysk. Så kommer det inte att vara framöver. EU:s medlemsländer är i princip överens om att andelen rysk diesel i princip ska ned till noll. Detta kommer också att påverka världsmarknadspriset kraftigt. Det bör man också beakta.

För oss socialdemokrater är det avgörande att stötta de mest utsatta. Det handlar om att vi kompenserar pensionärerna för höga elräkningar och att vi kompenserar glesbygden för dyra transportkostnader. Då är det viktigt att stöden också ska kunna gå ut i tid.

Vi lade fram ett förslag om 2 000 kronor i stöd per bil för att också pensionärer, som inte ska åka till jobbet, ska kunna få en nedsättning och ett stöd. De behöver bilen när de ska åka och handla, skjutsa barnbarnen och så vidare. Det är detta som den socialdemokratiska politiken bygger på: att stötta de mest utsatta.

Magnus Oscarsson kan jag också påminna om att vi har stått i den här kammaren ett antal år och haft olika debatter. Från början var man från Kristdemokraterna väldigt tydliga om att Socialdemokraterna gjorde för lite och att det gick för sakta. Man ville använda mer av skogen till biobränslen, och därför ville man öka reduktionsplikten snabbare. I det perspektivet är det verkligen inte bara Miljöpartiets fel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Men detta handlar om här och nu. Det handlar om dem som ska ta sig till jobbet och om pensionärerna som ska kunna åka och handla, och det ska uppfattas som rättvist. Det som inte har uppfattats som rättvist är regeringspartiernas och regeringsunderlagets löfte till väljarna. Man lovade en sak före valet, och sedan - precis som Johan Pehrson helt ärligt har sagt - säger man något annat efter valet. Det är därför vi är här nu.

(Applåder)


Anf. 44 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Fru talman! Ibland uttalar man saker fel. Man behöver kanske inte fultolka varandra. Bara för att Gustav Fridolin, det dåvarande språkröret, hade svårt att uttala "Schweiz" - ni får googla och se på Youtube efteråt - behöver jag inte påstå att han på fullt allvar inte vet hur det ska uttalas.

Samma sak gäller också min kära partiledarkollega Johan Pehrsons uttalande. Man säger en sak i valrörelsen. Sedan lyckas man vinna valet och får väljarnas förtroende och ska genomföra det man har lovat. Ska då allt ske över en natt? Nej, vi har en tingens ordning för hur saker och ting ska gå till.

Hur långt in på mandatperioden vi har hunnit nu kan vi jämföra med en fotbollsmatch. Då motsvarar det fem minuter in på en 90-minutersmatch. Vet man i det läget hur det kommer att gå på slutet? Nej. Kommer vi att leverera på allt eller att stå för om det inte går? Svaret är ja, precis som vi har stått för att vi har gjort justeringar i modellen för elstödet och hållit fast vid de svar vi gav när det gäller att det inte går att säga ett exakt datum för när pengarna kommer att vara på konton. Den linjen har vi hållit.

Det är samma sak med reduktionsplikten. Det korta svaret på interpellationen är egentligen:

Hade vi inte sänkt skatten på drivmedel på det sätt som vi gjorde hade de varit 1 krona dyrare. Det spelar ingen roll hur mycket man än säger att det bara blev 14 öre eller att sänkningen åts upp av annat - drivmedlen hade likafullt varit 1 krona dyrare om vi inte hade gjort detta. Man får gärna förklara för alla medborgare vars kostnader man är så orolig över varför det hade varit så bra om priset var 1 krona högre!

Vi kommer att vara nere på EU:s miniminivå för reduktionsplikten den 1 januari 2024. Här tycker jag att man kan vara ärlig: Socialdemokraterna driver fortfarande en linje som innebär att vi ska upp till 66 procents inblandning av biobränsle!

Jag tycker att interpellanten kan svara västgötarna hemmavid - jag har för övrigt mina egna rötter i Skaraborg och har tillbringat mina somrar i Blixtorp, där min mormor bodde - i Hjo kommun, Skövde eller Mariestad att med Socialdemokraternas politik den som har en dieselbil kommer att få ett dieselpris som ökar med 5 kronor till år 2026 och 9 kronor till 2030. Så sent som för bara några dagar sedan var Mikael Damberg ute och försvarade reduktionspliktsnivån och sa att den linjen ligger fast.

På samma sätt ligger linjen från Sveriges nya politiska ledarskap fast: Det är ohållbart dyrt. Vi ser gärna en stark framtid för de gröna näringarna och även för biodrivmedel i Sverige, men inte på bekostnad av att vi slår ut vårt svenska lantbruk. Det får inte ske på bekostnad av att vi slår ut hushållskassan fullkomligt för alldeles för många barnfamiljer. Vi får inte göra det ännu svårare att bo och leva utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Därför lägger vi politiken när det gäller reduktionsplikten, och svaret är mycket tydligt: Hade vi inte gjort sänkningen vid årsskiftet hade det varit 1 krona dyrare. Vi kommer att fullfölja vårt löfte till väljarna om att ta ned reduktionsplikten till EU:s miniminivå till den 1 januari 2024.


Anf. 45 Patrik Björck (S)

Fru talman! Magnus Oscarsson sa tidigare, i riksdagens talarstol, att regeringen gör och har gjort allt den kan. Det är det som skrämmer väljarna så mycket. Det är just det sveket som gör väljarna arga. Det är ju, som jag sa, inte roligt att bli lurad.

Fru talman! Att regeringen gör allt den kan visste vi innan Magnus Oscarsson bekräftade det i talarstolen, för det finns också i energiministerns svar på denna interpellation. Jag tror att detta är ett av de absolut mest tomma svar på en interpellation som jag någonsin, under alla mina år i denna kammare, har läst. Här finns det inget som helst försök ens att svara på frågan.

Energiministern säger att vi bara befinner oss i början av matchen. Men faktum är att energiministern täcker in halva mandatperioden i sitt svar. Det är ungefär som att säga: Visserligen har matchen precis börjat, men vi får se i andra halvlek om vi kanske börjar spela boll.

Vi vet inte. Det är detta jag frågar om, fru talman. Vad har regeringen för tankar och idéer om att kunna uppfylla sina vallöften? Det är vad det handlar om. Man har inte sänkt priset vid pump med upp till 10 kronor. Det varierade lite mellan partierna. Någon sa 9 kronor. Någon sa 10 kronor. Men man har inte gjort detta. Det är inte 9-10 kronor billigare vid pump. Detta är alltså inte sant. Vi måste ändå förhålla oss till det.

Fru talman! Jag har fortfarande inte fått svar på den fråga som jag ställde i mitt första anförande. Ebba Busch, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson hade en berättelse för väljarna i valrörelsen: Kriget i Ukraina och världsmarknadspriset hade ingen som helst påverkan på vad bilisten betalade vid pump. De höga bränslepriserna var den socialdemokratiska regeringens fel. Det handlade om socialdemokratisk politik. Det var den berättelsen man gick till val på.

Sedan fortsatte man med den berättelsen för att övertyga väljarna: Eftersom det är socialdemokratisk politik som gör att bränslepriserna är så höga vid pump kommer man med en högerregering vid makten snabbt och lätt att sänka priset med upp till 10 kronor.

Det är där energiministern och hennes vapendragare blir helt svarslösa.

Fru talman! Jag är tyvärr orolig för att Magnus Oscarsson har rätt. Regeringen har gjort och gör det den kan. Detta gör väljarna - ni har kunnat höra att det inte bara är väljarna i min valkrets utan väljare från stora delar av landet - väldigt besvikna och arga, för ingen tycker om att bli lurad.

(Applåder)


Anf. 46 Linus Sköld (S)

Fru talman! Magnus Oscarsson inledde sitt anförande med att säga att man när man var i opposition hade många åsikter. Det var lätt att ha det då. Sedan kom verkligheten och spökade.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Och plötsligt kom Lars Beckman och sa att han tror att denna regering vet mycket om livet i norra Sverige. Jag är ledsen, men jag tror ärligt talat inte att det är den bild som invånarna i norra Sverige har. Det är möjligen en eller annan moderat eller kristdemokrat som kan tro det, men den generella bilden är inte att denna regering har brytt sig särskilt mycket om min landsända: norra Sverige.

Ingen minister kommer från norra Sverige. Inget elprisstöd kommer till norra Sverige, eller det kanske det gör - vi får väl se. Och det finns ingen förståelse för behovet av bilen i norra Sverige.

Lars Beckman stoltserar med hur lågt bensinpriset var när de lämnade regeringsmakten. Jag vill påminna om att bensinpriset har varit lägre under vår regeringsperiod - Lars Beckman sitter här och skakar på huvudet. Flera år, under pandemin, var priset under 14 kronor per liter för diesel, med Miljöpartiet i Regeringskansliet. Jag tror bestämt att Lars Beckman behöver fundera på: Hur kunde det komma sig?

Nej, vi socialdemokrater har lagt fram förslag om ett reseavdrag som riktas till dem som bäst behöver det och till dem som är beroende av bilen. Det avvisar denna regering. Vi har lagt fram förslag om en tankrabatt med glesbygdsprofil. Det avvisar denna regering.

Jag tycker att det vore på sin plats att regeringens företrädare i kammaren i dag svarar på min fråga, vilket hon kategoriskt undvek i sitt förra inlägg: När kommer det förslag som visar att regeringen förstår att vissa är beroende av bilen för att livet ska fungera? När får vi förslag som löser detta för dem som är beroende av bilen?


Anf. 47 Magnus Oscarsson (KD)

Fru talman! Det är intressant att höra, tycker jag, vad den nuvarande oppositionen säger. Det sägs att vi är helt svarslösa och att en del väljare blir skrämda.

De väljare jag pratar med säger: Det är bra att ni har en plan. Det är bra att ni visar att ni vill någonting.

De väntar såklart på resultat och på att det ska bli färdigt. Nu har vi sänkt priset med 1 krona. Det var viktigt, men det är inte klart. Det viktiga är faktiskt det som händer den 1 januari 2024, när vi sänker reduktionsplikten.

Reduktionsplikten är intressant. Förra regeringen ville inte sänka den. Den skulle däremot höjas. 30,5 procent är det nu, och det skulle upp till 66 procent till 2030. Vi hörde av ministern hur mycket pengar det skulle bli.

Vi köper faktiskt väldigt mycket av bränslet från andra länder. Det mesta, ungefär 80 procent, köps från Indonesien eller Brasilien. Det tycker jag också att vi ska prata om, för det är inte speciellt miljövänligt att vi gör på det sättet.

Det viktiga är nu att vi har en regering som har sagt: Vi kommer att sänka reduktionsplikten. Det är viktigt. Det är också viktigt att vi har börjat agera och att människor, våra väljare och svenskar som bor runt om i Sverige, ska veta att denna regering har en plan. Vi kommer att sänka priset vid pump från den 1 januari 2024.


Anf. 48 Lars Beckman (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! I september 2014 kostade det för den som hade en dieselbil som rymde 70 liter och som åkte till OK i Råneå för att tanka 1 045 kronor - enligt statistiken på nätet. Den 9 september i höstas, efter åtta år med Miljöpartiet, som satte priserna på drivmedel i Sverige, kostade det för samma bilist med samma bil 1 700 kronor att tanka på OK i Råneå.

Hur mycket det hade kostat att tanka i dag om Miljöpartiet hade fått bestämma vet vi inte, men det hade sannolikt varit 2 kronor dyrare. Statsrådet sa 1 krona. Ja, det är den positiva tolkningen av Socialdemokraternas politik. Sannolikt hade man skyllt på någon kris och drämt till med 2 kronor.

Men vad kommer det att kosta för samma bil om Socialdemokraterna får bestämma och man följer kurvan med reduktionsplikt? Då kommer det att kosta 2 300 kronor. Det är det som är skillnaden.

Jag tycker inte att det är negativt att det nu är fyra fem socialdemokratiska riksdagsledamöter som engagerar sig i bensin- och dieselpriser. Det tycker jag är jättebra. Frågan är var ni har varit i åtta år. Varför har ni tillåtit regeringen att höja priset med 700 kronor per tank på åtta år? Var det så enkelt att Miljöpartiet bestämde åt var och en av er och att det var så Socialdemokraterna köpte makten? Av samma anledning vet den som fick en elräkning i höstas vad det kostar med rödgrön energipolitik.

Som ordförande i Bilnätverket i riksdagen tackar jag för ert engagemang för bilismen. Jag tycker att det är jättebra, även om jag beklagar att ni inte har visat det under de föregående åtta åren. Ställ er nu på barrikaderna tillsammans med den borgerliga regeringen och strid för bättre villkor för bilismen! Det välkomnar jag.


Anf. 49 Isak From (S)

Fru talman och näringsministern! Det är uppenbart att Lars Beckman saknar möjligheten att interpellera miljöpartistiska statsråd. De finns som bekant inte här för närvarande, utan det är Socialdemokraterna som har ställt dessa interpellationer till sittande regering.

Hur kan vi utifrån de förutsättningar som råder just nu säkerställa att vi kompenserar dem som har höga resekostnader? Hur kan vi lyfta upp att den här regeringen, med regeringsunderlaget, lovade någonting som de faktiskt inte genomför? Det är fortfarande så att en bred politisk majoritet med både Kristdemokraterna och Moderaterna stod bakom reduktionsplikten. Man stod här i kammaren och sa att regeringen gör för lite och borde höja reduktionsplikten mer. Sedan har det ändrat sig.

Nu är det här inte en reduktionspliktsdebatt, men faktum kvarstår: Vi har i dag väldigt mycket rysk diesel i tanken. Frågan till regeringsunderlaget är, Lars Beckman med flera, vilken olja är det vi ska ha i tanken. Är det den som kommer från Iran? Eller från Qatar? Från Saudiarabien eller någon annanstans ifrån?

Det är klart att när USA lättade på kranarna och släppte ut sin oljereserv sänkte det världsmarknadspriset något. När Kina nu växlar upp efter pandemin och kör igång kommer efterfrågan på olja att kraftigt öka och med det världsmarknadspriset. Det är delar som man bör ha med sig i ekvationen: Världsmarknadspriset kommer förmodligen att fortsätta att öka.


Anf. 50 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Svaret är kort, Patrik Björck, eftersom det är så pass enkelt att svara. Det hade varit 1 krona dyrare om vi inte hade sänkt skatten med drygt 6 miljarder januari 2023, och vi kommer att sänka reduktionsplikten och därmed priset vid pump rejält i och med att vi går ned till EU:s miniminivå för reduktionsplikten den 1 januari 2024.

Rak fråga - rakt svar. Jag hoppas att det ska uppskattas.

Det är också svaret på vad vi gör för alla dem som är beroende av bilen. Till skillnad från Socialdemokraterna sätter vi nu stopp för den politik som gjort att vi utöver sådant som vi inte kan påverka, som Putins invasionskrig i Ukraina, dessutom haft inhemska politiska beslut som drivit upp priserna ytterligare.

Det kan ju vara så att det finns två sanningar. Vi har blivit påverkade av Putins invasionskrig i Ukraina. Det kan vi inte påverka. Men det går att påverka hur hög inblandning vi har av biodrivmedel. Där håller Socialdemokraterna med en dåres envishet fast vid att vi ska upp till 66 procents inblandning. Man försvarar de höga nivåerna som vi har nu.

Det klingar därför väldigt märkligt att man kritiserar att det inte går fortare med detta. Samtidigt som man försöker få det att framstå som att man är oroad över de höga priserna som drabbar så många svenskar fortsätter man att bedriva en politik som kommer att göra det ännu dyrare framöver - 5 kronor till 2026 för dieseln, 9 kronor mer till 2030.

Apropå att vara rak och inte fultolka varandra vill jag säga att det stämmer att vi röstade för reduktionsplikten när den infördes. Då såg också priserna för biobränsle annorlunda ut. Sedan dess har det ändrats. När vi har sett att priserna har blivit mycket, mycket högre och inte håller vare sig för hushållen eller för företagen, då har vi ändrat dem. Ändrar sig priserna igen kanske vi kan se en annan utveckling i detta, men den typen av hederlighet tycker jag att vi kan ha, och jag är gärna transparent och rak med detta.

Utöver det vill jag lägga till att vi ju gör förändringar i reseavdraget som innebär att den som har mer än fyra mil att pendla till exempel till jobbet kommer att få 4 700 kronor mer i kompensation i reseavdrag med de fyra samarbetspartierna. Om jag ska försöka förstå frågan undrar jag om besvikelsen ligger i att vi nu driver en politik som kommer att minska priset rejält, fast S håller fast vid att priset ska öka rejält framöver. Så uppfattar att jag att det är: Ni kan inte säga exakt när det blir 9 kronor mer för dieseln.

Under valrörelsen frågade väljare och journalister om man kunde få ett exakt datum när pengarna är på kontot. Jag svarade att nej, det går inte. Så har jag också svarat när vi har pratat om siffror, nämligen att när vi har räknat ut 9 kronor vid pump baseras det på dagens priser. Ändras det och det förvärras ytterligare i omvärlden, ja, då kommer det fortfarande att bli ett lägre pris än om vi hade fortsatt att tuffa på med Socialdemokraterna. Men en exakt siffra kommer vi att se om ett år.


Anf. 51 Patrik Björck (S)

Fru talman! Jag och energiministern kommer väl troligen inte att ha samma uppfattning i den här frågan eller andra frågor hur länge vi än resonerar. Men det är klart att med energiministerns lite mer resonerande sätt nu efter valet, när hon erkänner att det finns ett världsmarknadspris och ett krig som påverkat, hade debatten varit intressantare för väljarna att lyssna på. Då, fru talman, hade man ju kunnat förstå vad det är som skiljer oss åt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Men eftersom man inte hade den resonerande stilen i valet gick man faktiskt på riktigt till val på att sänka priset vid pump på upp till 10 kronor. Nu säger man att man har sänkt priset vid pump med 1 krona, men det är ju inte sant, fru talman.

Om vi hade kunnat diskutera bränslepriser och elstöd på ett sådant här resonerande sätt som energiministern nu avslutar med hade vi faktiskt kunnat ha en riktigt bra debatt. Då hade man kunnat se vad det är som skiljer, och väljarna hade kunnat få ett rimligt och realistiskt val att ta ställning till. Men det nekade Ebba Busch, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson väljarna.

Nu vill man såklart inte ta i sin mun hur mycket man ska sänka priset. Man kan inte svara på hur mycket en eventuell sänkning av reduktionsplikten kommer att innebära vid pump. Man kan inte ens riktigt svara på om den kommer att inträffa och hur den kommer att se ut. Man har ingen aning om lägstanivån i EU den 1 januari 2024. Man kan över huvud taget inte ge några svar alls.

Det är det som är så viktigt att väljarna får ta del av, fru talman, och jag hoppas att de som lyssnar på den här debatten har förstått att energiminister Ebba Busch inte har svarat på en enda fråga i dag.

(Applåder)


Anf. 52 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Fru talman! Allt det jag har sagt i kammaren i dag har jag också sagt i valrörelsen - precis allt, varenda nyans. Man kan titta på hela pressträffen och intervjuerna när vi presenterade förslaget om en kraftig sänkning av reduktionsplikten. Vi redogjorde för hur vi hade räknat ut prisexemplet med en sänkning på 5 kronor för bensin och 9 kronor för diesel. Varenda nyans fanns med.

Fanns varenda nyans med i ett 30-sekundersklipp i tv? Nej. Jag står för och har återkommande påpekat att Sverige har varit påverkat av både externa faktorer och globala världsmarknadspriser. Det var själva motiveringen till att vi ändrade oss om reduktionsplikten, och det var själva grunden för presskonferensen.

Ja, jag vidhåller att sanningen är viktig för mig och att jag inte tycker att vi ska fultolka varandra. Vi har haft en spänstig debatt under eftermiddagen. Det har varit syrligt, ironiskt och humoristiskt, och det har varit finess. Jag uppskattar allt detta. Jag uppskattar en riktigt tuff politisk debatt. Men att påstå att jag inte har svarat tydligt och rakt upp och ned är osnyggt.

Jag förutsätter att vi kommer att ha fler interpellationsdebatter med varandra i kammaren. Låt dem vara tuffa. Gå på med kritiken, och låt den vara saklig. Men här har jag svarat rakt. Att inte tycka om svaret är en sak, men det viktigaste för dem som lyssnar är att vi lägger om kursen och kommer att sänka priset. Man får utifrån läget räkna ut hur mycket det blir vid pump.

Sanningen kvarstår: Med oss blir det lägre pris. Med Socialdemokraterna fortsätter man att försvara linjen att priset ska fortsätta att öka. Där skiljer vi oss åt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.